Deux tombes belges dans le cimetière de Vaugirard - Twee Belgische graven op de begraafplaats "Vaugirard", Paris

2 personne(s)/personen

Retour à la description du monument - Terug naar de beschrijving van het monumentBAYET Paul Marie Victor Jules

Conflit/Conflict: 1914 - 1918; Statut/Statuut: Mort pour la patrie - Stierf voor het Vaderland
Naissance/Geboorte : Mons (Bergen), HT, BE 1866-05-26; Décès/Overlijden : Paris - Parijs, FR 1918-01-15
Grade - Régiment/Graad - Regiment : Capitaine - Kapitein Service d'Administration - Administratieve diensten
Plus d'infos/Meer info: Décédé à 11h00'. Première inhumation: Paris, FR, cimetière de Vaugirard. Date d'inhumation: 18 janvier 1918 (Source [4]). Capitaine, secrétaire d'État-Major. Croix militaire de 2ème classe; Médaille commémorative de Léopold II; Décorat. Mil. Après avoir rempli avec zèle ses délicates fonctions, au cours de la campagne, succomba des suites d'une opération, à Paris, le 15 janvier 1918 (Source [16]). Sur sa tombe, la date de décès est: 15 juillet 1918. En 2008, reposait dans le carré militaire français du cimetière de Vaugirard à Paris, FR. Overleden om 11u00'. Oorspronkelijke begraafplaats: Parijs, FR, cimetière de Vaugirard. Datum van begrafenis: 18 januari 1918 (Bron [4]). Kapitein-Secretaris van den Staf. Mil. Kr. 2e kl.; Her. Med. Leop. II; Mil. Eer. Vervulde zijne kiesche betrekking met toewijding, gedurende den veldtocht; bezweek te Parijs, den 15 Januari 1918, ten gevolge eener heelkundige behandeling (Bron [16]). Op zijn graf staat als overlijdensdatum: 15 juli 1918. In 2008, rustte hij op het Frans militair ereperk in de begraafplaats van Vaugirard in Parijs, FR
Photos et autres documents/Foto's en andere documenten: http://www.bel-memorial.org/photos/BAYET_Paul_12202.htm
Rendre hommage à cette personne - Een hulde brengen aan deze persoon
GILSON Nicolas
Conflit/Conflict: 1914 - 1918; Statut/Statuut: Victime civile - Burgerlijk slachtoffer
Naissance/Geboorte : ; Décès/Overlijden : 1918-09-30
Grade - Régiment/Graad - Regiment :
Plus d'infos/Meer info: En 2008, reposait dans le carré militaire français du cimetière de Vaugirard à Paris, FR. Photo: Sa tombe dans le cimetière de Vaugirard à Paris, FR
Photos et autres documents/Foto's en andere documenten: http://www.bel-memorial.org/cities/abroad/france/paris/paris_15_cim_vaugirard.htm
Rendre hommage à cette personne - Een hulde brengen aan deze persoon
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Monuments
Personnes mentionnées sur les monuments

Monumenten
Op de monumenten genoemde mensen