Un Belge sur les plaques commémoratives de la bataille des 16 et 17 juin 1940 - Een Belg op de gedenkplaten voor de slag van 16 en 17 juni 1940, Arthonnay

1 personne(s)/personen

Retour à la description du monument - Terug naar de beschrijving van het monumentJANSSENS Laurent Félix Joseph ou/of Joseph L. F.

Conflit/Conflict: 1940 - 1945; Statut/Statuut: Tombé au champ d'honneur - Gevallen op het veld van eer
Naissance/Geboorte : Tienen (Tirlemont), VB, BE 1921-01-20; Décès/Overlijden : Arthonnay, Yonne, FR 1940-06-17
Grade - Régiment/Graad - Regiment : Soldat - Soldaat 33ème - 33ste Artillerie - Artillerie 4ème Groupe 10 ème Batterie - 4e Groep 10e Batterij
Plus d'infos/Meer info: Milicien 1940. Stamnummer: 265/904Hij behoorde tot het 33e artillerieregiment van het Belgisch leger. Dit regiment was ingegaan op een Frans verzoek om 10.000 militairen te leveren voor het uitvoeren van veldwerken voor de Franse divisies opgesteld in tweede linie langs de Seine, in Parijs en langs de Marne (Bron [175]).
Photos et autres documents/Foto's en andere documenten: http://www.bel-memorial.org/photos_abroad/JANSSENS_Laurent_Felix_Joseph_65180.htm
Rendre hommage à cette personne - Een hulde brengen aan deze persoon
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Monuments
Personnes mentionnées sur les monuments

Monumenten
Op de monumenten genoemde mensen