Un Belge mentionné sur le monument du maquis de Saligney - Een Belg vermeld op het gedenkteken van "maquis de Saligney", Saligney

1 personne(s)/personen

Retour à la description du monument - Terug naar de beschrijving van het monumentBAERT Roger Maurice

Conflit/Conflict: 1940 - 1945; Statut/Statuut: Résistant abattu - Neergekogeld weerstandslid
Naissance/Geboorte : Roeselare (Roulers), WV, BE 1925-11-29; Décès/Overlijden : Saligny, Jura, FR 1944-07-27
Grade - Régiment/Graad - Regiment :
Plus d'infos/Meer info: Zoon van Jules en Julia ALEMAN. Lid van weerstandsbeweging F.F.I. ("Forces françaises de l'Intérieur), maquis du Jura, Groupe Panthère. Laffelijk neergekogeld door een executie-peloton van den vijand te Saligny, Jura, FR. Laatste rustplaats: Saligny, Jura, FR, gemeentelijke begraafplaats, ereperk (Bronnen: [26], doodsprentje)
Photos et autres documents/Foto's en andere documenten: http://www.bel-memorial.org/photos_abroad/saligney/BAERT_Roger_Maurice_7678.htm
Rendre hommage à cette personne - Een hulde brengen aan deze persoon
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Monuments
Personnes mentionnées sur les monuments

Monumenten
Op de monumenten genoemde mensen