Tombe belge dans le cimetière communal - Belgisch graf op de gemeentelijke begraafplaats, Bailleul

1 personne(s)/personen

Retour à la description du monument - Terug naar de beschrijving van het monumentINCONNU - ONBEKEND

Conflit/Conflict: 1914 - 1918; Statut/Statuut: Victime civile - Burgerlijk slachtoffer
Naissance/Geboorte : ; Décès/Overlijden :
Grade - Régiment/Graad - Regiment :
Plus d'infos/Meer info: Dernière sépulture: Bailleul, Nord, FR, cimetière communal, carré militaire britannique. Bailleul, Nord, FR, gemeentelijke begraafplaats, Brits militair ereperk
Photos et autres documents/Foto's en andere documenten: http://www.bel-memorial.org/cities/abroad/france/bailleul_nord/bailleul_tombe_belge.htm
Rendre hommage à cette personne - Een hulde brengen aan deze persoon
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Monuments
Personnes mentionnées sur les monuments

Monumenten
Op de monumenten genoemde mensen