OOST-VLAANDEREN

VINKT

Oorlogsmonument 1914 - 1918 en
herdenkingsmonument Meidagen 1940
 

 

 


Ligging: Martelarenplein.

Opschriften

"1940
SLAG VAN VINKT"

"WAARTOE / DE MENS IN STAAT IS"

"ONZE MARTELAREN
[Lijst van gesneuvelden]"

"DE GEMEENTE
VYNCKT
AAN HARE
GESNEUVELDE ZONEN
1914- 1918
 [Acht namen]
HELDEN WAAKT VAN UIT DEN HOOGE OP T LAND
WAARVOOR GE UW BLOED TEN BESTE GAAFT
R  I  V""
 
"DANK ZIJ DE EDELMOEDIGHEID VAN
VINKTENAREN, ALLE SCHENKERS EN
MEDEWERKERS WERD DIT MONUMENT
OPGERICHT DOOR HET "COMITE VOOR
OORLOGSMONUMENT VINKT 1940"
ONDER VOORZITTERSCHAP VAN
BURGEMEESTER ROGER VERCAMER
ONTHULD OP 26 MEI 1968"

"MY LAI / DISTOMO
ORADOUR
KATYN / LIDICI
ARDEA / MARZABOTTO
BANDE / PUTTEN
VINKT / MEIGEM"

Geschiedenis

Enkele meters van de executieplaats en op de plaats waar de gefusilleerden in een massagraf werden gedumpt, werd in 1968, door de Vinktenaren zelf, een monument opgericht: een vijftig meter lange muur met parallelle kruisen en centraal een bronzen beeld van de Moeder der Martelaren.

Dit monument is een confrontatie. De parallelle rijen kruisjes suggereren rust en vrede. Het bronzen beeld is het teken van de tragedie Vinkt 1940. De gelauwerde leeuw staat symbool voor de tot schild gebruikte en gedode Belgische soldaten van de Linieregimenten (Bron: website van de stadt Deinze).

Voor meer informatie over het drama dat zich in Vinkt afspeelde tijdens de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog, zie de website van Vereniging Vinkt mei 1940.

Ontwerper: Jozef DE VLIEGER; technische studie: L. PIETERS.

Bijkomende informatie - Informations complémentaires

- Stefaan DE GROOTE, Peter LAROY, Hugo en Walter NOTTEBOOM, Arnold STROBBE en Paul VAN DE WOESTIJNE, "Meetjeslandse Oorlogsmonumenten", uit tijdschrift "Appeltjes van het Meetjesland" gepubliceerd door het Historisch Genootschap van het Meetjesland (Bron [658].

Zie namen gebeiteld op het monument
 
  

Foto's: Eduard DE MEESTER (mei 2007), Frans GORISSEN (juli 2010), Het Nieuwblad, bronnen [139] en [141]