OOST-VLAANDEREN

LOTENHULLE

Oorlogsmonument
 

 

 


Ligging: Aan de muur van de Heilige Kruiskerk, Hullaertstraat 4.

GPS-co÷rdinaten: +51░02'59.0", +3░27'34.9"

Opschriften

"GOD BESCHERME BELGI╦

1914   1918
1940   1945

VOOR BELGI╦ GEVALLEN
[Twaalf namen naar overlijdensdatum gerangschikt]
GOD LOONE HUNNE OPOFFERING

BY HET AMERIKAANSCH LEGER
[Drie namen naar overlijdensdatum gerangschikt]

BARBARISCH VERMOORD 17 OKT. 1914
[Drie namen, niet alfabetisch gerangschikt, met vermelding van ouderdom]

OPGEEISCHT EN IN SLAVERNY BEZWEKEN
[Een naam, met vermelding van ouderdom en overlijdensplaats en -datum]

DOOR DUITSCHE POLITIE NEDERGESCHOTEN
[Een naam, met vermelding van ouderdom en overlijdensplaats en -datum]

DOOR BOMMEN GETROFFEN TE LOO-TEN-HULLE
[Drie namen, naar overlijdensdatum gerangschikt]

BID VOOR HUNNE ZIELEN

LOO-TEN-HULLE EERT ZYNE HELDEN EB BEWEENT ZYNE SLACHTOFFERS"

Beschrijving

In een centrale rondboognis staat een trotse soldaat en aan beide zijden komt een medaillon voor met een in bas-reliŰf uitgewerkte engelenfiguur waarvan de stijl duidelijk aansluit bij de Art Nouveau van voor de oorlog (Bron: Site van de stad Aalter).

Beeldhouwer: Geo(rges) VERBANCK (gesigneerd).

Inhuldiging: 17 april 1921.

Opmerking

Op het oorlogsmonument van Lotenhulle staan geen namen van slachtoffers van W.O. II. Aan de hand van verschillende bronnen was het toch mogelijk om enkele namen van oorlogsslachtoffers te vinden die te Lotenhulle werden geboren. Deze namen hebben wij in onze databank opgenomen, zodat deze personen de hulde krijgen die ze verdienen.

Bijkomende informatie - Informations complÚmentaires

- Stefaan DE GROOTE, Peter LAROY, Hugo en Walter NOTTEBOOM, Arnold STROBBE en Paul VAN DE WOESTIJNE, "Meetjeslandse Oorlogsmonumenten", uit tijdschrift "Appeltjes van het Meetjesland" gepubliceerd door het Historisch Genootschap van het Meetjesland (Bron [658].

Zie namen op het monument en namen van oorlogsslachtoffers van W.O.II
 

Bron [212] (Juni 2014)Oude postkaart (zonder datum)