WEST-VLAANDEREN

Gemeente WINGENE

Ereperk voor de militairen gesneuveld tijdens de slag aan de Ringbeek in 1918
en gedenkplaat voor Wingenaars gesneuveld tijdens W.O. I en II

 

 

 


Situering: Gemeentelijke begraafplaats.

Drieendertig individuele graven (waarvan twee graven van onbekende soldaten): Eenendertig graven van soldaten gesneuveld tijdens W.O. I en twee graven van soldaten gesneuveld tijdens W.O. II.

Gedenkplaat voor de gesneuvelde Wingenaars

"1914 - 1918
HULDE AAN ONZE
GESNEUVELDEN
VOOR HET VADERLAND
[Achtentwintig namen, alfabetisch gerangschikt]

1940 - 1945
"[Vier namen, alfabetisch gerangschikt]"

Plaat bij het graf ven de onbekende soldaat

"ONZE GRAVEN - NOS TOMBES
EREPERK
DOOR HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
TOEVERTROUWD AAN
"ONZE GRAVEN" V.Z.W.D.
8, KLEINE ZAVEL - BRUSSEL

PELOUSE D'HONNEUR
CONFIÉE PAR LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR À
"NOS TOMBES" A.S.B.L.
8, PLACE DU PETIT SABLON - BRUXELLES"

Zie namen gebeiteld op de graven en op de gedenkplaat
 Graf van een onbekende soldaat

Foto's genomen in oktober 2008 en gekregen van Jerry DESENDRE (Heemkundige kring Wingene)