WEST-VLAANDEREN

Gemeente WESTOUTER

Oorlogsmonument
 

 

 


Ligging: Voor de Sint-Eligiuskerk, hoek Poperingestraat en Sulferbergstraat.

GPS-coördinaten: +50°47'50.3", +2°44'47.7"

Opschriften

Op de sokkel van het standbeeld, in het midden

"TER NAGEDACHTENIS
DER SLACHTOFFERS
VAN
WESTOUTRE
OORLOG
1914 - 1918"

Linkerdeel

"SOLDATEN [1914-1918]
[Achttien namen, naar overlijdensdatum gerangschikt]"

Rechterdeel

"BURGERS [1914-1918]
[Elf namen, naar overlijdensdatum gerangschikt]

OORLOGSSLACHTOFFERS 1914-1945 SOLDATEN
[Drie namen, naar overlijdensdatum gerangschikt]"

Onderaan, van links naar rechts

"LAAT ONS MANMOEDIG STERVEN
VOOR ONZE BROEDERS

EN GEEN SCHANDVLEK WERPEN
OP ONZEN ROEM   I. MACH. IX.10"

Beschrijving

Monument uit witte natuursteen opgesteld in een daartoe speciaal aangelegd bloemperk met podium. Brede muur uit witte natuursteen, waartegen in het midden, op een geprofileerd voetstuk, het beeld staat van een engel met gedrapeerd kleed, lange gekrulde haren en lange vleugels. Hij houdt in de rechterhand een bazuin, terwijl hij de armen gekruist voor de borst houdt. Achter deze engel op de bovenzijde van de muren liggen twee palmbladtrossen. Op de muren zijn links en rechts reliëfvoorstellingen aangebracht: links een gevallen soldaat, in volle uitrusting liggend tegen zijn ransel, met een landschap op de achtergrond, en rechts een gevallen burger (boer) met pet op en klompen aan, liggend op zijn arm eveneens tegen de achtergrond van een landschap (Bron [46]).

Afmetingen: H. 321 cm x Br. 464 cm x D. 216 cm (Bron [46]).

Uitvoering: K. DE MEY (gesigneerd op het standbeeld) (Bron [46]).

Onthulling: 5 oktober 1924 (Bron [46]).

Zie namen op het monument
 Bron [185]

Bron [202] (juillet 2016)Oude postkaarten (zonder datum)