WEST-VLAANDEREN

Gemeente WESTOUTER

Bidprent voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van 1914-1919 I
 

 

 


Ligging: Privécollectie.

Opschriften

"WESTOUTRE

GEDENK VOOR GOD
DE
SLACHTOFFERS VAN DEN OORLOG 1914-1919

OP HET SLAGVELD VAN EER GEVALLEN :
[Twintig namen, naar overlijdensdatum gerangschikt, met bijkomende informatie: geboorteplaats en -datum, regiment, overlijdensplaats en -datum, enz.]

UIT ANDERE GEMEENTEN
[Negen namen, niet alfabetisch of chronologisch gerangschikt]

SLACHTOFFERS ONDER DE BURGERIJ :
[Negen namen, niet alfabetisch of chronologisch gerangschikt]

SLACHTOFFERS VAN HET BOMBARDEMENT VAN WESTOUTRE
VAN 17 APRIL 1918.
[Vijf namen, niet alfabetisch gerangschikt]

ZES SLACHTOFFERS VAN EEN OBUS
OP 18 APRIL 1918
ALLEN TE WESTOUTRE BEGRAVEN.
[Zes namen, niet alfabetisch gerangschikt]

BERMHERTIGE JESUS GEEF HUNNE ZIELEN DE EEUWIGE
RUST."

Zie namen op het document