WEST-VLAANDEREN

WESTKAPELLE

Gedenkteken voor de burgerlijke en militaire slachtoffers van W.O. I
 

 

 


Ligging: Dorpstraat, rechts voor Sint-Niklaaskerk.

GPS-coördinaten: +51°18'52.06", +3°18'10.29"

Opschriften

Middendeel onderaan
"PRO PATRIA"

Linkerdeel
"[Wapenschild van West-Vlaanderen]
WESTKAPELLE AAN ZIJNE HELDEN
[Zeven namen, naar overlijdensdatum chronologisch gerangschikt]"

Rechterdeel
"[Wapenschild van België]
[Drie namen, naar overlijdensdatum chronologisch gerangschikt]

BURGERS
[Drie namen, naar overlijdensdatum chronologisch gerangschikt]"

Beschrijving

Op een rechthoekige sokkel bestaande uit granieten blokjes staat een muur uit witte natuursteen in de vorm van een drieluik met verhoogd en licht vooruitstekend middendeel met reliëfvoorstelling, bovenaan afgewerkt met een segmentboog en twee horizontale uiteinden. Op de voorgrond staan links en rechts twee lage rechthoekige granieten bloembakken. De voorstelling in hoogreliëf stelt het volgende voor: Maria zit in het midden, draagt een ster op het hoofd en legt een beschermende hand op het hoofd van twee soldaten links en rechts van haar. De eene houdt een vlag in de hand, de andere draagd zijn geweer en steunt op een kruis. Op de achtergrond wordt de vernieling van een stad gesuggereerd met bliksems, vlammen en steenhopen.Boven het hoofd van Maria is loofwerk gesculpteerd (Bron [46]).

Uitvoering: Michiel POPPE (gesigneerd).

Zie namen gebeiteld op het gedenkteken
 Foto's genomen in april 2011 door Philippe HAMOIR

Oude postkaart (zonder datum)