WEST-VLAANDEREN

SNAASKERKE

Gedenkplaat voor vijf gendarmen gesneuveld in het "Gevecht van Snaeskerke"
Dalle à la mémoire de cinq gendarmes tombés au "Combat de Snaeskerke"
 

 

 


Ligging - Localisation: Noordkant van de Kalsijdebrug. Côté nord du pont Kalsijdebrug.

GPS-coördinaten - Coordonnées GPS: +51°10'28.9", +2°54'45.4"

Opschriften - Inscriptions

"14 [Embleem van de Rijkswacht - Emblème de la Gendarmerie] 18

HERDENKING
"GEVECHT VAN SNAESKERKE"
OP 25 AUGUSTUS 1914 SNEUVELDEN
HIER VIJF BELGISCHE GENDARMEN IN
EEN GEVECHT MET DUITSE KURASSIERS.

[Vijf namen, alfabetisch gerangschikt - Cinq noms, classés par ordre alphabétique]"

Vertaling - Traduction

14 - 18. Commémoration du "combat de Snaeskerke". Ici, le 25 août 1914, tombèrent cinq gendarmes belges dans un combat avec des cuirassiers allemands.

Historische achtergrond - Contexte historique

  Roger RONDELEZ, "25 augustus 1914. Gevecht van Snaeskerke"

  Roger RONDELEZ, "Le combat de Snaeskerke. 25 août 1914" (Traduction: Alain DARQUENNES)

Jaarlijkse plechtigheden - Commémorations annuelles

In de tweede helft van augustus en zo dicht mogelijk bij de 25e. Au cours de la seconde quinzaine du mois d'août et aussi près que possible du 25.

Zie namen op het monument - Voir les noms mentionnés sur le monument
 Foto's : Johan VEREECKE