WEST-VLAANDEREN

Gemeente ROLLEGEM

Herdenkingsfoto van de gesneuvelden van 1914-1918
 

 

 


Situering : Privaat verzameling.

Opschriften op het document

"HULDE AAN DE HELDEN VAN ROLLEGHEM

[Twaalf namen met foto's]
ZY VOCHTEN VOOR 'T RECHT ... SNEUVELDEN IN GLORIE
HUN VRIENDEN WONNEN WAT ZY WILDEN

[Zes namen met foto's]
ALS EEN GEROOFDE KUDDE WEGGEVOERD EN LANGS RUWE WEGEN VOORTGESTOOTEN.
TOT DEN ARBEID GEDWONGEN - BAR. IV, 26 - TEGEN HUN EIGEN VOLK

1914 [Één naam met foto] 1918
BURGERLIJK SLACHTOFFER"

Zie namen vermeld in deze document
 

   

  

Documenten gekregen van Lucien KINTS, webbestuurder van de site "Rollegem blogt..."