WEST-VLAANDEREN

OOSTVLETEREN

Memento's voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van W.O. I
 

 

 


Ligging: Bron [59].

Opschriften

Memento 1

Zijde 1

"VOOR GOD EN LAND EN KONING !

ROUWLIJST - EERELIJST
DER
BETREURDE EN VEREERDE
OOSTVLETERNAARS
GESNEUVELD OP 'T EEREVELD
OF
WREED - GESTORVEN BURGERS
IN DEN OORLOG
VAN 1914 TOT 1918

HET DANKBAAR
GEMEENTEBESTUUR EN VOLK
VAN OOSTVLETEREN
AAN ZIJN MARTELAARS."

Zijden 2 en 3

"SOLDATEN
GESTORVEN BINST DEN WERELDOORLOG
1914 - 1918

[Vierentwintig namen, naar overlijdensdatum gerangschikt, met vermelding van overlijdensplaats en -datum]

BURGERS
[Elf namen, naar overlijdensdatum gerangschikt, met vermelding van overlijdensdatum]"

Zijde 4

"HIER LIGGEN HUN LIJKEN
ALS ZAAD IN HET ZAND !
HOOP IN DEN OOGST ,
O VLAANDERLAND !

EILAAS ! ZOOVEEL, ZOOVELEN ZIJN GEGAAN ,
DIE VOOR IMMER GEGAAN NOOIT MEER KWAMEN ;
MAAR, IN ONS HERT, WAAR ZIJ ONSTERFLIJK STAAN ,
WIJ BEWAREN HUN BEELD MET HUN NAMEN :
SCHENK, O GOD, DE EEUWIGE RUST, AAN DIE STRIJDENDE VIEL ,
WANT DE SCHOONSTE VAN AL IS EEN MARTELAARS_ZIEL !

NU ZIJN ZE . . . . UIT ONS OOG ,
TOCH ZIEN WIJ ZE EENS . . . DAAR HOOG

SOLDATEN VAN OOSTVLETEREN ,
'T ZIJ GEVALLEN, ACH ! - 'T ZIJ HIER WEDER ,
BESTLER & VOLK ,
WE ZIJN U EEUWIG DANKBAAR !"

Memento 2

Eerste zijde

"WIJ BIDDEN OOK VOOR DEGENEN, DIE, 50 JAAR GELEDEN, IN DE
OORLOG 1914-1918, ALS SOLDAAT OF OORLOGSSLACHTOFFER
GESTORVEN ZIJN :

SOLDATEN
[Vijfentwintig namen, naar overlijdensdatum gerangschikt, met vermelding van overlijdensplaats en -datum]"

Ommezijde

"BURGERS GEDOOD IN DE BESCHIETING :
[Elf namen, naar overlijdensdatum gerangschikt, met vermelding van overlijdensdatum]

OP KERMISDONDERDAG, 18 SEPT. 1919, WERD TE 9 U.
EEN JAARGETIJDE GEZONGEN VOOR DE GESNEUVELDE SOLDATEN
EN SLACHTOFFERS VAN DE OORLOG 1914-1918, MET LIJKREDE DOOR
Z. E. H. J. VANNESTE, GEWEZEN ALMOEZENIER (THANS PASTOOR TE
BOEZINGE) EN UITDELING VAN GEDACHTENISSEN.

SOLDATEN VAN OOSTVLETEREN ,
'T ZIJ GEVALLEN, ACH ! - 'T ZIJ HIER WEDER ,
BESTLER & VOLK ,
WE ZIJN U EEUWIG DANKBAAR !

BARMHARTIGE HEER JESUS, GEEF HUN DE EEUWIGE RUST !
(300 D. AFLAAT)."

Zie namen op de documenten
 

De beelden downloaden voor vergroting