WEST-VLAANDEREN

Gemeente OOSTENDE (OSTENDE)

Bidprent voor de bemanning van de N.68 Baltic
 

 

 


Situering: De Plate, Koninklijke Oostendse heem- en geschiedkundige kring.

Opschriften

"BEMANNING VAN DE "BALTIC N.68" OMGEKOMEN ALS SLACHTOFFERS
VAN DEN OORLOG OP 12 MAART 1945

[Vier namen, alfabetisch gerangschikt, met foto's]

GEGROET O KRUIS
ONS EENIGE HOOP"

Zie namen vermeld op dit document