WEST-VLAANDEREN

Gemeente OOSTDUINKERKE

Oorlogsmonument
 

 

 


Situering: In een perk naast de Sint-Niklaaskerk, gelegen langs de Leopold II Laan.

GPS-coördinaten: +51°07'14.27", +2°40'43.14"

Opschriften

Standbeeld
"1914 - 1918
AAN ONZE
DODEN"

Hardstenen plaat vooraan op de heuvel
"HIER LIGGEN BEGRAVEN HIERNAVOLGENDE
SLACHTOFFERS VAN HET BOMBARDEMENT VAN
30 OKTOBER 1914 OM 13 UUR 'S NAMIDDAGS TE
OOSTDUINKERKE

[Vijftien namen, alfabetisch gerangschikt in drie lijsten, met vermelding van geboorteplaats en ouderdom]

DEZE GEDENKSTEEN WERD GEPLAATST DOOR HET
GEMEENTEBESTUUR VAN OOSTDUINKERKE"

Smalle hardstenen plaat
"HIER LIGGEN HUN LIJKEN ALS ZADEN IN 'T ZAND
 HOOP OP DEN OOGST O VLAANDERLAND
(CYR. VERSCHAEVE)"

Paneelen rechts van het standbeeld
"HERDACHT OP 2 NOVEMBER 2014
[Wapenschild van Oostduinkerke]

BURGERSLACHTOFFERS VAN OOSTDUINKERKE
1914-1918

1914
[Vijf namen, alfabetisch gerangschikt met één uitzondering, met vermelding van ouderdom]
1915
[Zeven namen, niet alfabetisch gerangschikt, met vermelding van ouderdom]
1916
[Zes namen, alfabetisch gerangschikt, met vermelding van ouderdom]
1917
[Drie namen, alfabetisch gerangschikt, met vermelding van ouderdom]
1918
[Vier namen, niet alfabetisch gerangschikt, met vermelding van ouderdom]

OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN IN OOSTDUINKERKE
1914-1918

1914
[Elf namen, niet alfabetisch gerangschikt, met vermelding van geboorteplaats en ouderdom]
1915
[Vijf namen, niet alfabetisch gerangschikt, met vermelding van geboorteplaats en ouderdom]
1916
[Één naam, met vermelding van geboorteplaats en ouderdom]

OMGEKOMEN FRANSE
MILITAIREN
[Twee namen, niet alfabetisch gerangschikt, met vermelding van ouderdom en regiment

* SLACHTOFFERS VAN DE BESCHIETINGEN OP 30/10/1914"

Historische achtergrond

Vanaf midden oktober 1914 namen Belgische militairen hun intrek in Oostduinkerke, o.m. in de kerk, de pastorie en het gemeentehuis. De gemeente kwam onder vijandelijk vuur te liggen, zoals op 30 oktober 1914, toen er tijdens een bombardement 13 burgerslachtoffers vielen. Vele inwoners sloegen op de vlucht. Behalve Belgische troepen fungeerde Oostduinkerke in de sector Nieuwpoort ook als kantonnement voor Franse troepen (waaronder Zoeaven) en vanaf juni 1917 voor Britse eenheden. De gemeente liep tijdens de oorlog veel schade op aan gebouwen, waaronder de kerk en het gemeentehuis.

Begin 1923 werd een stukje van de Polderstraat omgedoopt tot Vrijheidsstraat. In de Vrijheidsstraat werd in 1924 een oorlogsgedenkteken onthuld, dat er gekomen was op initiatief van de Vlaamse Oud-Strijdersvereniging (V.O.S.). De V.O.S. had voor de oprichting van dit gedenkteken in 1923 een toelage aan het gemeentebestuur gevraagd, die hiermee instemde op voorwaarde dat er een comité werd opgericht om geld in te zamelen. Het gedenkteken was geplaatst op een stukje grond, dat de V.O.S. had gekocht van de Intercommunale Maatschappij Waterbedeling Cabour, tegenover de toenmalige Sint-Niklaaskerk. Deze kerk werd in 1940 vernield en aan het begin van de jaren ’50 herbouwd langs de Koning Leopold II-laan.

De opdracht voor de realisatie van het gedenkteken werd toevertrouwd aan beeldhouwer Oscar JESPERS en architect Pierre VANDERVOORT. JESPERS verbleef 5 maanden in het dorp om het beeld te hakken. Militairen zouden in hun vrije tijd het effectieve metselwerk voor hun rekening genomen hebben. Het gedenkteken van Oostduinkerke stamt nog uit de kubistische periode van Jespers, maar de vormen zijn vrij realistisch in vergelijking met andere beelden van de kunstenaar uit die periode.

Bouwkundige Pierre VANDERVOORT (Schaarbeek, 1891 - Marcinelle, 1946) was in de jaren volgend op de Eerste Wereldoorlog gemeentelijk architect en maakte o.m. de plannen voor het gemeentehuis van Oostduinkerke. Later zou hij nog een aantal woningen en appartementsgebouwen in Westende realiseren die aanleunen bij het modernisme en de Nieuwe Zakelijkheid. VANDERVOORT was verantwoordelijk voor het oorspronkelijke plantsoen van dit oorlogsgedenkteken.

Op zondag 17 augustus 1924 vond de inhuldiging van het oorlogsgedenkteken plaats. Het werd opgeluisterd door 57 groeperingen van oud-strijders van West- en Oost-Vlaanderen, 6 muziekkorpsen en verscheidene maatschappijen. De Vlaamse Oudstrijdersbond overhandigde het gedenkteken aan de gemeente.

Dat de V.O.S. aan de basis van dit oorlogsgedenkteken ligt, verklaart de aanwezigheid van de gedenkplaat met de befaamde tekst van Cyriel Verschaeve. Er is ook een gedenkplaat van het Gemeentebestuur voor de doden van het "bombardement van 30 Oktober 1914 om 13 uur 's namiddags te Oostduinkerke". Na de Tweede Wereldoorlog werd de stenen plaat achteraan het gedenkteken vervangen, om ook de op 8 september 1944 gefusilleerde verzetsmensen te vermelden. In 2007/2008 werd het gedenkteken verplaatst naar haar huidige locatie bij de Sint-Niklaaskerk langs de Leopold II-laan, in een nieuw aangelegd perk.

Sinds 2014 staat een nieuw gedenkplaat voor de slachtoffers van W.O. I op het muurtje aan de achterkant van het standbeeld. Deze plaat herdenkt de burgerslachtoffers van Oostduinkerke, de vluchtelingen omgekomen in Oostduinkerke en twee Franse militaire soldaten omgekomen in Oostduinkerke.

De openingsplechtigheid van de "Vierdaagse van de IJzer" (eind augustus) vindt reeds jarenlang en nog steeds (ook op haar huidige locatie) bij dit oorlogsgedenkteken plaats (Bron [100]).

Beschrijving

Het gedenkteken staat op een heuveltje, bezaaid met gras, dat afgebakend wordt door geelbakstenen trappen aan de voorkant en een geelbakstenen muurtje aan de achterkant. Het gedenkteken uit witte natuursteen is een variante van een piëta. Een jonge vrouw met hoofddoek en kruis om de hals zit op een bank en ondersteunt het lichaam van een ineengezakte militair, die tegen haar linkerknie rust. Opzij van de bank staan er twee muurtjes (Bron [46]).

Uitvoering: Oscar JESPERS, beeldhouwer (gesigneerd); P. VAN DER VOORT, bouwkundige 1924 (gesigneerd en gedateerd).

Zie namen gebeiteld op het monument
 

 

Bronnen [139] en [206]

Onthulling herinneringsplaat slachtoffers bombardement op zondag 2 november 2014
Foto's: Site "De Coxydsche Gazette"

Het gedenkteken wanneer het stond in de Vrijheidstraat. In 2007/2008 werd het gedenkteken verplaatst naar haar huidige
locatie bij de Sint-Niklaaskerk langs de Leopold II Laan, in een nieuw aangelegd perk
Bron [100]Oude postkaarten (zonder datum)