WEST-VLAANDEREN

Gemeente OOSTDUINKERKE

Gedachtenis aan verzetsleden gesneuveld te Oostduinkerke
 

 

 


Situering van het document: Private collectie.

Opschriften op het document

"[Acht namen, niet alfabetisch gerangschikt, met foto's]
GEDACHTENIS AAN ONZE DIEPBETREURDE STRIJDMAKKERS
GEVALLEN IN DEN DIENST VAN 'T VADERLAND 8-9-1944"

"ZIJ DIE HUN LEVEN VEIL HADDEN VOOR RECHT EN VRIJHEID
GEVALLEN TE OOSTDUINKERKE DEN 8 - 9 - 1944

WEERSTANDSGROEPERING
GEFUSILLEERD
[Vier namen, niet alfabetisch gerangschikt, met vermelding van naam van echtgenoot of ouders, geboorteplaats en -datum]

GESNEUVELD
[Vier namen, niet alfabetisch gerangschikt, met vermelding van naam van echtgenoot of ouders, geboorteplaats en -datum]

VREES DEN HEERE EN DEN KONING; VERMENG U NIET MET
HEN DIE NAAR VERANDERING STAAN"

Zie namen vermeld op het document