WEST-VLAANDEREN

Gemeente NIEUWPOORT (NIEUPORT)

Monument aux morts du 14ème Régiment d'artillerie
Gedenkteken gesneuvelden 14de Artillerie Regiment

 

 

 


Localisation de ce monument - Situering van het monument: Quartier "Camp de Lombardsijde", Matrozenlaan 16. Le monument est situé le long de la rue Commandant Clossetstraat. Kwartier Kamp van Lombardsijde, Matrozenlaan 16. Het gedenkteken ligt langs de Commandant Clossetstraat.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +51°09'12.82", +2°44'20.77".

Inscriptions figurant sur le monument - Opschriften op het monument

Sur le muret - Op de muur
"AAN ONZE GESNEUVELDEN"
Plaatje
"14 REGIMENT LUCHTDOELARTILLERIE
[Kenteken van het regiment - Emblème du régiment]
WAT MOET - DAT MOET"

Panneau gauche - Rechterplaat
"IN MEMORIAM
1914 [Kenteken van het regiment - Emblème du régiment] 1918
14ME AIE
OFFICIER [Één naam - Un nom]
SOUS-OFFICIERS
[Zes namen, alfabetisch gerangschikt - Six noms, classés par ordre alphabétique]
BRIGADIERS ET SOLDATS
[Zevenenveertig namen, alfabetisch gerangschikt - Quarante-sept noms, classés par ordre alphabétique]"

Vingt-quatre militaires du 14ème Régiment d'artillerie morts en 1914-1918 ne sont pas mentionnés sur ce monumet. Nous avons cependant enregistré leurs noms dans la base de données (Source: Rudy ACKE, dernier commandant du 14ème Régiment d'artillerie avant sa dissolution). Vierentwintig namen van gesneuvelden 1914-1918 van de 14de Artillerie Regiment zijn niet op deze gedenkteken vermeld. Hun namen hebben wij toch in onze databank opgenomen (Bron: Rudy ACKE, laatste korpscommandant van het 14e Artillerie Regiment voor zijn ontbinding).

Panneau droit - Linkerplaat
"IN MEMORIAM
1940 [Kenteken van het regiment - Emblème du régiment] 1945
14ME AIE
OFFICIERS - OFFICIEREN
[Vier namen, alfabetisch gerangschikt - Quatre noms, classés par ordre alphabétique]
SOUS-OFFICIERS - ONDER-OFFICIEREN
[Vier namen, alfabetisch gerangschikt - Quatre noms, classés par ordre alphabétique]
BRIGADIERS - BRIGADIEREN
[Twee namen, alfabetisch gerangschikt - Deux noms, classés par ordre alphabétique]
SOLDATS - SOLDATEN
[Achtendertig namen, alfabetisch gerangschikt - Trente-huit noms, classés par ordre alphabétique]"

Historique - Historische achtergrond

Deze gedenkplaat herinnert aan de gesneuvelden van het 14de Regiment Artillerie tijdens WOI en WOII. Het 14e Artillerieregiment werd opgericht op 5 februari 1918, nam deel aan beide wereldoorlogen en aan militaire operaties in Afghanistan. De bronzen plaat met de gesneuvelden van eerste wereldoorlog werd in de nadagen van het conflict ingehuldigd.

De bronzen plaat met de gesneuvelden van de tweede wereldoorlog werd officieel ingehuldigd op 10 juli 1949 in de Rolin Kazerne te Etterbeek. De inhuldiging gebeurde in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Regent Karel en andere hoge burgerlijke en militaire autoriteiten. De plaat werd gemaakt naar het voorbeeld van de bronzen plaat die na de Eerste wereldoorlog werd ingehuldigd. Tijdens de plechtigheid werd een toespraak gegeven door Luitenant-generaal RAQUEZ, Vleugeladjudant van de Koning, Korpscommandant van het 14A in 1940. Na de afbraak van de Kazerne Rolin werd het monument overgebracht naar de Kazerne van Laken. Daar werd het weggehaald in 1987 en naar Spich in Duitsland overgebracht waar het 14A toen was gekazerneerd. Ten gevolge van de reorganisatie na de val van de muur keerde het 14A in mei 1991 terug naar België en werd gekazerneerd in Nieuwpoort. Het monument verhuisde mee. Op 30 juni 2010 werd het 14A, na bijna honderd jaar trouwe dienst aan de natie, ontbonden. Jaarlijks werd door het regiment ter gelegenheid van Sint Barbara een plechtigheid georganiseerd aan het monument met naamafroeping en bloemenhulde (Bron: Rudy ACKE, laatste korpscommandant van het 14e Artillerie Regiment voor zijn ontbinding).

Voir les noms gravés sur le monument et les noms des victimes de 1914-1918 non mentionnées sur le monument - Zie namen gebeiteld op het monument en namen van gesneuvelden 1914-1918 niet opgenomen op het gedenkteken
 

 

Source - Bron [100]Photos aimablement transmises par Rudy ACKE
dernier commandant du 14ème Régiment d'artillerie (avant sa dissolution)
Foto's gekregen van Rudy ACKE
laatste korpscommandant van het 14e Artillerie Regiment (voor zijn ontbinding)