WEST-VLAANDEREN

Gemeente KAASKERKE
Commune de KAASKERKE

Voormalig militair kerkhof in de tuin van de pastorie
Ancien cimetière militaire dans le jardin du presbytère

Dit kerkhof bestaat niet meer - Ce cimetière n'existe plus
 

 

 


Ligging - Localisation: Dit kerkhof bevond zich in de tuin van de pastorie van Kaaskerke op de Kaaskerkestraat. Ce cimetière se situait dans le jardin du presbytère de Kaaskerke, sur la Kaaskerkestraat.

GPS-coördinaten: +51°02'10.0", +2°50'13.9".

Beschrijving - Description

Op de foto onderaan kan man de graven zien van (van links naar rechts): Sur la photo ci-dessous, on distingue les tombes de (de gauche à droite):

ADAM Emiel, MATHY Constant, DOZIER Jean Baptiste, DELZEYNE Hector, BERNARD Roger, DE MEIRE Louis, DE SMET Camiel.

Volgens bron [359] (zie onderaan) rustten zesentwintig Belgische soldaten op dit kerkhof. Selon la source [359] (voir ci-dessous), vingt-six soldats belges reposaient dans ce cimetière.

Zie namen van de soldaten begraven op dit kerkhof - Voir les noms des soldats inhumés dans ce cimetière
 Bron: Site "de redactie.be" (collectie Egide WOUTERS)

Bron - Source [359]De pastorie (oude postkaart, zonder datum) - La cure (carte postale ancienne, non datée)