WEST-VLAANDEREN

Gemeente DE PANNE (LA PANNE)

Gedenkteken voor de slachtoffers van W.O. I
 

 

 


Situering van het monument: Sint-Pieterskerk (binnen tegen de rechterzijmuur), Kerkstraat 53.

GPS-coördinaten: +51°05'35.53", +2°35'24.99".

Opschrift op het monument

"GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIELEN
VAN UWE
MEDEBURGERS DIE SLACHTOFFERS
VIELEN VOOR 'T VADERLAND

1914
[Drie namen, niet alfabetisch gerangschikt]
1915
[Acht namen, niet alfabetisch gerangschikt]
1916
[Één naam]
1917
[Vijftien namen, niet alfabetisch gerangschikt]
1918
[Negen namen, niet alfabetisch gerangschikt]"

Beschrijving

Gedenkteken in de vorm van een breed houten kruis met korte zijarmen, met in het midden een bruin beschilderde gipsen reliëfvoorstelling: waarin Christus van het H. Hart staat met een stralend aureool achter zich, de ene hand op het hart, de andere geopend. Voor hem ligt een getroffen soldaat met een lauwerkrans rond het hoofd en een vaandel in de hand. Hij wordt ondersteund door een engel in lang gewaad met gespreide vleugels, lange lokken en een aureool achter het hoofd. Met een min of meer smekend gebaar richt hij zich tot Christus. Onderaan een marmeren gedenksteen met houtem lijst in twee verticale registers inderverdeeld (Bron [46])

Uitvoering: L. BRESSERS, Gent (gesigneerd).

Zie namen vermeld op het gedenkteken
 




Bron [78]











Foto's genomen in oktober 2011 door Philippe HAMOIR