WEST-VLAANDEREN

Gemeente DE PANNE (LA PANNE)
Commune de DE PANNE (LA PANNE)

Gedenktekens voor het hospitaal "L'Océan"
Monuments commémoratifs de l'ambulance de "L'Océan"

 

 

 


Situering van de gedenktekens - Localisation des monuments

Gedenkplaat voor het hospitaal "L'Océan" en professor Antoine DEPAGE - Plaque en souvenir de l'ambulance de "L'Océan" et du professeur Antoine DEPAGE: Dr. Antoine Depagestraat, 13 (voorgevel van "Résidence L'Océan") - Dr. Antoine Depagestraat, 13 (façade de la "Résidence L'Océan").
Gedenksteen voor het hospitaal "L'Océan" en voor koningin ELISABETH - Stèle en souvenir de l'ambulance de "L'Océan" et de la reine ELISABETH: Zeedijk, 70 (voorgevel van residentie "Reine ELISABETH") - Digue de mer, 70 (façade de la résidence "Reine ELISABETH").

GPS-coördinaten - Coordonnées GPS: +51° 6' 16.75", +2° 35' 38.00".

Opschriften op de gedenktekens - Inscriptions sur les monuments

Gedenkplaat voor het hospitaal "L'Océan" en professor Antoine DEPAGE - Plaque en souvenir de l'hôpital "L'Océan" et du professeur Antoine DEPAGE
"ROOD [Kruis - Croix] ROUGE
PROF. ANT. DEPAGE
[Portret van prof. Antoine DEPAGE - Portrait du prof. Antoine DEPAGE]
HOSPITAAL DE OCEAAN
1914 - 1918
AMBULANCE DE L'OCÉAN"

Gedenksteen voor het hospitaal "L'Océan" en voor koningin ELISABETH - Stèle en souvenir de l'hôpital "L'Océan" et de la reine ELISABETH
"ICI S'ÉLEVAIT JADIS L'HÔPITAL DE L'OCÉAN
OÙ DURANT LA GUERRE 1914 - 1918
SA MAJESTÉ LA REINE ELISABETH
AYANT À SES CÔTÉS LE DOCTEUR DEPAGE
SE DÉVOUA COMME INFIRMIÈRE
AU CHEVET DE NOS BLESSÉS

EERTIJDS VERREES HIER HET FRONTHOSPITAAL L'OCÉAN
WAARIN HARE MAJESTEIT KONINGIN ELISABETH
TIJDENS DE OORLOG 1914 - 1918 ALS VERPLEEGSTER
AAN DE ZIJDE VAN DOKTER DEPAGE
HAAR TOEGEWIJDE ZORGEN BESTEEDDE
AAN ONZE GEKWETSTEN

[Portret van koningin ELISABETH, kroon en embleem van het Rode Kruis - Portrait de la reine ELISABETH, couronne et emblème de la Croix Rouge]
HOMMAGE À NOTRE ROYALE INFIRMIÈRE SA MAJESTÉ LA REINE ELISABETH
LA PANNE 1914-1918"

Beschrijving van de gedenktekens - Description des monuments

Gedenkplaat voor het hospitaal "L'Océan" en professor Antoine DEPAGE - Plaque en souvenir de l'hôpital "L'Océan" et du professeur Antoine DEPAGE
Eenvoudige rechthoekige plaat uit zwart marmer, waartegen een rechthoekige bronzen reliëfplaat is bevestigd. Uitvoering: Georges VERCRUSSE (gesigneerd) (Bron [46])

Gedenksteen voor het hospitaal "L'Océan" en voor koningin ELISABETH - Stèle en souvenir de l'hôpital "L'Océan" et de la reine ELISABETH
Een lage geknikte muur uit donkergrijs kwarts, staat op een ongelijkzijdig podium, waarop een grote bloembak is gemetseld. Rechts op de muur hangt een bronzen reliëfplaat in vooruitspringende lijst, waarop koningin ELISABETH in profiel staat afgebeeld. Uitvoering: Jean CANNEEL (gesigneerd op het brons). Vermoedelijk vervangt deze gedenksteen een ander gedenkteken dat op 31 augutus 1930 werd onthuld en aangebracht was aan de gevel van het toen nog bestaande hotel "L'Océan" op de dijk (Bron [46])

Openingsdatum: 18 december 1914. Sluitingsdatum: 15 oktober 1919. Aantal mensen gehospitaliseerd: 19.375. Beheerder: Rood Kruis (Bron [5])
Date d'ouverture: 18 décembre 1914. Date de fermeture: 15 octobre 1919. Nombre de personnes hospitalisées: 19.375. Gestionnaire: Croix-Rouge (Source [5]).

Geschiedenis en foto's van het hospitaal "L'Océan", Dr. LEPAGE en koningin ELISABETH - Histoire et photos de l'ambulance de "L'Océan", du Dr. LEPAGE et de la reine ELISABETH: site "Médecins de la Grande Guerre". 

Plus d'informations - Meer info

- "L'Ambulance de L'Océan, La Panne 1914-1918", communication du Pr Raymond REDING au symposium "1914-1918: Les médecins montent au front" le 10 mai 2014 organisé par l'Académie royale de Médecine de Belgique au Palais des Académies
- Vidéo des hôpitaux de la Croix-Rouge à La Panne et Nieuport pendant la Première Guerre Mondiale (Source [129])- Reportage over de hospitalen van het Rode Kruis in De Panne en Nieuwpoort tijdens de Eerste Wereldoorlog (Bron [129])

Er staan geen namen van slachtoffers op deze gedenktekens. Il n'y a pas de noms de victimes sur ces monuments
 


Gedenkplaat voor het hospitaal "L'Océan" en professor Antoine DEPAGE (Bron: www.depanne.be)
Plaque en souvenir de l'hôpital "L'Océan" et du professeur Antoine DEPAGE (Source: www.depanne.be)Gedenksteen voor het hospitaal "L'Océan" en voor koningin ELISABETH
Foto's gemaakt in augustus 2013 door Myriam LACROIX
Stèle en souvenir de l'hôpital "L'Océan" et de la reine ELISABETH
Photos prises en août 2013 par Myriam LACROIX

Oude postkaarten van hotel "L'Océan" (zonder datum)
Cartes postales anciennes de l'hôtel "L'Océan" (non datées)Grand Hôtel de l'Océan - 1912