WEST-VLAANDEREN

Gemeente BEERNEM

Gedenkzuil voor de slachtoffers van W.O. I
 

 

 


Situering van het monument: Bloemendalestraat, voor het gemeentehuis.

GPS-coördinaten: +51° 8' 21.85", +3° 20' 01.53".

Opschriften op het monument

Bronzen tekstplaat op de voorkant in het midden
"EEUWIGE GEDACHTENIS AAN DE HELDEN, ZONEN VAN BEERNEM, WELKE
HUN BLOED OPGEOFFERD HEBBEN, VOOR DE BEVRIJDING VAN HUN VADERLAND
[Zeventien namen, alfabetisch gerangschikt, met vermelding van overlijdensplaats en -datum]
H. HART VAN JESUS WEES HUNNE ZALIGHEID"

Op de zeven andere platen
"DE 162 SOLDATEN VAN BEERNEM WELKE DEN
OORLOG VAN 1914-1918 MEDEGEDAAN HEBBEN
EN ZEGEVIEREND HUN DORP ZIJN BINNENGEKOMEN
[Negenentwintig namen, teen eerste naar grad gerangschickt en daarna alfabetisch]"

"ZEGEVIERENDEN
[Zesentwintig namen, alfabetisch gerangschickt]"

"ZEGEVIERENDEN
[Zesentwintig namen, alfabetisch gerangschickt]"

"ZEGEVIERENDEN
[Negenendertig namen, alfabetisch gerangschickt]"

"ZEGEVIERENDEN
[Zesentwintig namen, alfabetisch gerangschickt]"

"GEDENKTEKEN OPGERICHT BIJ BESLISSING VAN DEN GEMEENTERAAD
IN ALGEMEENE VERGADERING VAN 31 MAART 1919 TER HERKENTENIS,
HULDE EN EEUWIGE GEDACHTENIS AAN DE GESNEUVELDE HELDEN VAN BEERNEM
WELKE HUN BLOED TEN BESTEN GAVEN; EN AAN DE OVERLEVENDEN WELKE
ZEGEVIEREND STREDEN VOOR DE VERLOSSING VAN ONS VADERLAND
 
DE BURGEMEESTER RIDDER E. DE VRIÈRE
SCHEPENEN LOOTENS ADIEL
VAN HAECKE KAMIEL
DE BARTS KAMIEL
DE PREST HENDRIK
RAADSLEDEN D'HOORE ACHIEL
DOBBELAERE AUGUST
MEULEMAN HECTOR

DE GEHEIMSCHRIJVER
J. VAN HAECKE
DE BOUWMEESTER
JOS. VIÈRIN"

Beschrijving van het monument

Op een achthoekig podium met drie treden aan elke kant, staat een lage eveneens achthoekige sokkel met doorlopende bladfries. Hierop staat een hoge slanke rondzuil met basement en pseudo-Corinthisch kapiteel; op de top een groot kruis, in het midden aan de voorkant versierd met het Lam Gods in een medaillon en aan de achterkant het Heilige Hart met doornenkroon. Tegen de voorzijde van de zuil staat , op drie fijne rondzuiltjes met bladkapiteel, het beeld van het Heilige Hart onder een baldakijntje. De gemeenteraad keurde op 31 maart 1919 de oprichting van dit oorlogsmonument goed. Nochtans waren de plannen eerst veel grootser: burgemeester ridder DE VRIÈRE had het voornemen een oorlogsgedenkteken ter ere van het Heilige Hart op te richten. Het beeld zou 12 m hoog en de kolom 60 m worden. In de kolom was een trap voorzien. Onder de kolom was aan de rechterkant een kapel en aan de linkerkant een grafkelder voor de gesneuvelde soldaten gepland. De totale oppervlakte bedroeg één hectare. Dit ontwerp werd echter nooit uitgevoerd. De datum van onthulling van het huidige monument werd niet vermeld (Bron [46]).

Zie namen gebeiteld op het monument
 


Foto's: Jan VANDEPOELE (Oktober 2008) (Bron [78])Foto's genomen in december 2008 en gekregen van Jerry DESENDRE van Zwevezele