VLAAMS-BRABANT

Gemeente IMDE (WOLVERTEM)

Monument voor de gesneuvelden van het 3de Regiment Jagers te Voet
Monument aux morts du 3ème Régiment de Chasseurs à Pied
 

 

 


Situering - Localisation: Kouterbaan.

GPS-coördinaten - Coordonnées GPS: +50°58'19.2", +4°17'59.4"

Opschriften - Inscriptions

Voorzijde - Face avant

"AAN ONZE HELDEN
AUX MORTS"

"[Bronzen medaillon van Koning ALBERT I]
HULDE EN
DANKBAARHEID
AAN KONING ALBERT I
EN AAN ONZE HELDEN
1914-1954"

Gedenkplaat - Plaque commémorative

"MORTUORUM PATRIA MEMOR

OPGERICHT TER GEDACHTENIS DER ALHIER GESNEUVELDE SOLDATEN VAN
HET 3E REGIMENT JAGERS TE VOET
BELGEN ZIJ GAVEN HUN LEVEN VOOR HET VADERLAND    GEDENKEN WIJ HET !
VOORBIJGANGERS GROET HET ZIJN HELDEN GEVALLEN OM ONS VAN DEN
VIJAND TE VERLOSSEN   VERGETEN WIJ HET NOOIT !

ÉRIGÉ À LA MÉMOIRE DES SOLDATS DU 3E RÉGIMENT CHASSEURS À PIED
TOMBÉS EN CET ENDROIT
BELGES ILS ONT DONNÉ LEUR VIE POUR LA PATRIE   SOUVENONS-NOUS !
PASSANTS SALUEZ DE SONT DES HÉROS TOMBÉS POUR NOUS DÉLIVRER
DE L'ENNEMI   NE L'OUBLIONS JAMAIS !

WERK VAN JUFF. ORIANNE"

Linkerkant - Face gauche

"24 AOÛT
1914"

Rechterkant - Face droite

"24 OOGST
1914"

Beschrijving - Description

Indrukwekkend oorlogsmonument dat door zijn afgezonderde ligging in het weidse landschap van de omringende kouter van ver zichtbaar is en als het ware de omgeving domineert.

Het monument is opgevat als een vierkante toren, verjongend naar boven toe en uitgewerkt in bak- en natuursteen. De sokkel is van baksteen afgezet met blauwe hardsteen; hogerop bevindt zich de eigenlijke torenbasis uitgewerkt in blokken van blauwe hardsteen met aan de voorzijde een opschrift in beide landstalen, onderaan gevolgd door de vermelding 'Werk van Juff. J. ORIANNE'. Hogerop is er een bronzen medaillon van Koning ALBERT I, gevat in een hardstenen omlijsting. De plaat in de rechterzijde draagt links onderaan de vermelding "J. DIONGRE bouwmeester" en rechts "Em. PRAILLE aannemer". Het bovengedeelte van de toren is opengewerkt met op de architraaf vooraan de vermelding "Aan onze Helden/ Aux Morts", links "24 août 1914" en rechts "24 oogst 1914", beide met bekronende leeuwenkop in reliëf (Bron - Source [100]).

Het monument is gelegen op een perceel met grind, omgeven door lage bakstenen pijlertjes verbonden met buisleuningen.

Historische achtergrond - Contexte historique

Tijdens de Slag van Imde die plaats vond op 24 augustus 1914 vielen aan Belgische zijde een honderdtal slachtoffers. Ter herdenking aan deze oorlogsdoden werd op initiatief van Juffrouw J. ORIANNE een gedenkteken opgericht naar ontwerp van de Brusselse architect Joseph DIONGRE. Juffrouw ORIANNE was de dochter van de plaatselijke overste van de Rijkswacht en hield zich vooral bezig met liefdadigheidswerk (Bron - Source [100]).

Architect - Architect: Joseph DIONGRE (Bron - Source [100]).

Realisatie - Réalisation: Steenhouwersfirma van de gebroeders PRAILLE (Londerzeel) - Société des frères PRAILLE à Londerzeel (Bron - Source [100]).

Medaillon met afbeelding van Koning ALBERT I - Médaillon à l'effigie du Roi ALBERT I: Victor DEMANET (gesigneerd) (Bron - Source [100]).

Inhuldiging - Inauguration: 24 augustus 1920; 24 août 1920 (Bron - Source [100]).

Er staan geen namen van oorlogsslachtoffers op dit monument - Ce monument ne comporte pas de noms de victimes de guerre
 

Photos - Foto's:  Arjen LABEE (Bron - Source [172]), Luc MARIVIERE, Michèle RAMIREZ-SCHMIDT, Jos VAN DE VELDEOude postkaart (zonder datum)