VLAAMS-BRABANT

Gemeente LONDERZEEL

Oorlogsmonument van de Eerste Wereldoorlog en
gedenkplaat voor de slachtoffers van de slag van Londerzeel
Monument aux morts de la Première Guerre Mondiale et
plaque à la mémoire des victimes de la bataille de Londerzeel

 

 

 


Ligging - Localisation: Kruispunt Blauwenhoek-Ursene. Intersection Blauwenhoek-Ursene.

GPS-coördinaten - Coordonnées GPS: +51°01'08.2", +4°17'28.0"

Opschriften - Inscriptions

"AAN DE HELDEN VOOR HET VADERLAND GEVALLEN DEN 29 SEPTEMBER 1914"

"AAN DE SOLDATEN VAN LONDERZEEL
VOOR HET VADERLAND GESNEUVELD
[Twintig namen, alfabetisch gerangschikt]"

"AAN DE BURGERLIJKE SLACHTOFFERS
VAN LONDERZEEL
[Vijf namen, niet alfabetisch gerangschikt]"

"AAN DE OFFICIEREN EN SOLDATEN
VAN HET 12E LINIE REGIMENT
1E 3E 6E REGIMENT JAGERS TE VOET
EN CARABINIERS
TE LONDERZEEL GESNEUVELD

AUX OFFICIERS ET SOLDATS
DU 12E RÉGIMENT DE LIGNE
1R 3E 6E RÉGIMENT CHASSEURS À PIED
ET CARABINIERS
TOMBÉS À LONDERZEEL

WERK VAN MEJUFFER J. ORIANNE"

"LIEFDADIGHEIDSWERK VAN MEJUFFER ORIANNE,
VOOR DE ONTGRAVING OP DE SLAGVELDEN,
IDENTIFICATIE EN WAARDIGE HERBEGRAVING
VAN HONDERDEN BELGISCHE SOLDATEN
EN VOOR DE OPRICHTING VAN TAL VAN OORLOGSMONUMENTEN.

ALS DANK EN ERKENNING WERD DEZE GEDENKPLAAT
VOOR JUFFROUW JEANNE ORIANNE
(°ELSENE 1865 - +ELSENE 1951)
ONTHULD OP 11 NOVEMBER 2014."

Historisch achtergrond - Contexte historique

Bij de Slag van Londerzeel - ook wel de Slag van Neeravert genoemd - op 29 september 1914 sneuvelden aan Belgische zijde drie officieren en 127 soldaten. Als eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten liet Juffrouw Jeanne ORIANNE uit Londerzeel op 29 september 1919 - naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de slag - een monument oprichten. Het monument werd in 1990 gerestaureerd. Naar aanleiding van de herdenking "100 jaar Groote Oorlog" werd in 1914 aan het monument een ereplaket voor Juffrouw J. ORIANNE bevestigd (Bron: Site van de gemeente Londerzeel).

Beschrijving - Description

Het monument is opgetrokken uit baksteen met verwerking van blauwe hardsteen en heeft de vorm van een torentje, waarvan het uitzicht is geïnspireerd op een mijnwerkerslamp. In het opengewerkte, bovengedeelte bevond zich voorheen een glazen lamp van blauw glas. Oorspronkelijk was er in de onmiddellijke nabijheid een kanon opgesteld dat tijdens de Tweede Wereldoorlog echter werd meegenomen door de Duitsers (Bron [100]).

Ontwerper: Joseph DIONGRE (architect).

Uitvoering: Steenhouwersfirma van de gebroeders Praille van Londerzeel (gesigneerd).

Inhuldiging: 29 september 1919. Ereplaat voor Jeanne ORIANNE: 11 november 2014.

Zie namen het monument - Voir les noms sur le monument
 
Jeanne ORIANNE

Foto's: Bron [78] en site van RickyVDOude postkaart (zonder datum)