OOST-VLAANDEREN

Gemeente ZOTTEGEM

Het Heldenmonument (1914 - 1918)
 

 

 


Situering: Heldenlaan.

GPS-coördinaten: +50°52'12.18", +3°48'37.36". 

Opschriften

Op de voorzijde van het monument luidt het: "SOTTEGEM TER VERHEERLIJKING VAN ZIJN HELDEN 1914 - 1918. PRO PATRIA".

Op de zijkant, onder de beeltenis van Léonce ROELS luidt het: "HOMMAGE DES NOTAIRES BELGES ET FRANÇAIS À LEUR CONFRÈRE. LÉONCE ROELS. MORT POUR LA PATRIE, FUSILLÉ À CASTEAU LE 2 MARS 1916".

Op de andere zijkant, onder de beeltenis van Désiré VAN DEN BOSSCHE luidt het: "GESTORVEN VOOR 'T VADERLAND. DOODGESCHOTEN TE MASNUY ST. JEAN DEN 2 MAART 1916".

Op de achterzijde van het monument komen de namen van de vierendertig gesneuvelden en de zes weggevoerden

In 1933 beslist de gemeenteraad de namen van Oscar LAMARCQ (overleden te Zottegem op 18 april 1917) en van René VAN DAELE (overleden te Zottegem op 20 december 1918), "OPGEËISCHTEN, GESTORVEN TEN GEVOLGE VAN ZIEKTE OPGEDAAN IN WEGVOERING", in de gedenksteen van het Heldenmonument te beitelen.

Beschrijving van het monument

Jules VITS, een jong beeldhouwer uit Melle - en beschermeling van Omer VAN LIERDE, schepen en jurylid - omschrijft zijn werk als volgt : "Een voetstuk in blauwe of witte steen. Waar, op het voorplan een strijdende soldaat, gekwetst, vallende op zijn verbrijzeld kanon, met gebroken zweerd zich nog verdedigende tot dat zijne krachten hem begeven. Neven hem een opgeëischte werkman, afgebeuld en al werkende bezweken. Op beide zijkanten, de beeltenissen van M.M. ROELS en VAN DEN BOSSCHE, die tijdens de vijandelijke bezetting, trots alle gevaar, voor vaderlandsche diensten gefussilleerd zijn. Boven het voetstuk komt de engel van vrede en liefde voor 't vaderland (gevoelens waarin de jongens gestorven zijn), neven hem het nakomelingschap, die hulde brengt aan de Helden. Langs achter, de armoiries, waarboven de namen prijken der roemrijke gevallenen. Alles wordt in uitvoering naar de natuur gestudeerd".

Voor een omstandige beschrijving van de geschiedenis van het monument, zie "Oorlogsmonumenten te Zottegem"

Beeldhouwer : Jules VITS.

Inhuldiging: 25 september 1921.

Zie namen gebeiteld op het monument
 

 Foto gepubliceerd met toelating van Mr. Danny LAMARCQ, cultureel attaché, Stad Zottegem

Bron [78]Jules VITS aan het werk in zijn atelier voor het oorlogsmonument van Zottegem
Bron [648]


s
Oude postkaarten (zonder datum)