OOST-VLAANDEREN

Zele

Aandenken aan vijf weerstanders in deportatie overleden
 

 

 


Ligging: Site "indeken.be".

Opschriften

"ONZEN EED GETROUW : "LIEVER TE STERVEN DAN ONS MAKKERS TE VERRADEN" STIERVEN WE
VOOR ONS VADERLAND.

[Vijf namen, niet alfabetisch gerangschikt, met foto's]"

Zie ook scans hieronder.

Zie namen op het aandenken