OOST-VLAANDEREN

TIELRODE

Gedenkplaat voor slachtoffers van W.O. I en II aan gevel van de kerk
 

 

 


Ligging: Sint-Jozefstraat, tegen de buitenmuur van de Sint-Petruskerk.

GPS-co÷rdinaten: +51░06'44.7", +4░10'30.6"

Opschriften

"GEDENKSTEEN TIELRODE

AAN DE SLACHTOFFERS

1914 - 1918
[Zeven namen, alfabetisch gerangschikt]

1940 - 1945
[Twee namen, niet alfabetisch gerangschikt]
POLITIEKE GEVANGENE

AAN DE SLACHTOFFERS VAN HET
338e SQ. VAN DE
96e AMERIKAANSE BOMB. GROEP
DIE OP 30 JULI 1943 MET HUN
VLIEGTUIG BOVEN TIELRODE
WERDEN NEERGESCHOTEN.

[Vijf namen, niet alfabetisch gerangschikt]

INGEHULDIGD OP 30 JULI 1989"

Inhuldiging : 30 juli 1989

Beschrijving

Het oorlogsmonument op de muur van de kerk te Tielrode herdenkt de militaire slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

Het monument herdenkt eveneens de slachtoffers van het 338e Sq. van de 96e Amerikaanse Bomb. Groep die op 30 juli 1943 met hun vliegtuig boven Tielrode werden neergeschoten. (Bron [390])

Bijkomende informatie over de vliegtuigcrash van 30 juli 1943

Aan de kerk hangt een gedenkplaat ter herinnering aan de bemanning van een B-17 die op 30 juli 1943 in de buurt neerstortte. Deze B-17F, die de weinig toepasselijke naam "Lucky Lady II" meegekregen had, behoorde toe aan het 338th Bomb Squadron van de 96th Bomb Group en werd boven Vlissingen, Zeeland, NL getroffen door Flak. De twee binnenmotoren waren geraakt. Enkele minuten later incasseerde het vliegtuig een tweede granaatinslag, mogelijks boven Sint-Niklaas, OV, BE. De machine diende de formatie te verlaten en zij werd de prooi van Duitse jachtvliegtuigen. Eerst werd 1st Lieutenant Mayer Isiah HURWITZ, de navigator, getroffen. Dan was het de beurt aan de piloot Carmelo PELUSI. De co-piloot, Don E. FALK, besefte onmiddellijk dat zijn gezagvoerder dood was en nam de besturing over. Bij een volgende aanval werd hij evenwel gekwetst aan de handen, armen en benen terwijl het vliegtuig nog meer averij opliep en begon te duiken. Don FALK kon evenwel de automatische piloot inschakelen en dit bracht de schuddende en krakende machine terug in horizontale vlucht.

Dit gaf boven Klein-Brabant aan twee bemanningsleden, de bommenrichter, 2nd Lt Bruce YARWOOD en de gekwetste Mayer HURWITZ, de kans om te springen. Zij werden door de gevolgde jachtvliegers beschoten, terwijl zij weerloos aan hun parachute hingen. Mayer HURWITZ werd op die wijze gedood. YARWOOD poogde na zijn landing te ontsnappen, maar werd krijgsgevangen gemaakt. Beiden waren in Weert, Limburg, NL terechtgekomen. Intussen sloegen de wrakstukken van wat eens de "Lucky Lady II" was te pletter tussen de Hofstraat en de Steenstraat te Tielrode, OV, BE. Vermeldenswaard is het feit dat 1st Lt Mayer Isiah HURWITZ, gezien zijn joodse origine, een voorlopige laatste rustplaats vond op de joodse begraafplaats van Antwerpen, AN, BE.

Het voorval heeft Tielrodenaar Laurent SAEGEMAN nooit losgelaten. Hij zocht jarenlang naar de ware toedracht van het einde van de "Lucky Lady II". Ondermeer door zijn initiatief werd in 1989 aan de Sint-Petruskerk van Tielrode een gedenksteen onthuld met daarop de namen van de gesneuvelde Amerikanen. Bij de plechtigheid stonden ook Don FALK en Delbert WILLIAMS.

Het is een plaat in graniet Jasberg, tekst gegraveerd in bladgoud, uitgevoerd door de firma Van Landeghem uit Temse.

Sinds de plechtigheid van 25 juli 1993, de 50ste verjaardag van de crash, draagt de plaat twee gouden palmen.

Info Laurent Saegeman. (Bron [241])

Zie namen op de gedenkplaat
 

Bronnen : [25]; [185]; [390]Oude postkaart (zonder datum)