OOST-VLAANDEREN

Gemeente SINT-MARIA-OUDENHOVE

Gedenkplaat 1914 - 1918
 

 

 


Situering: Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Sint-Hubertusplein.

GPS-co÷rdinaten: +50░50'05.75", +3░47'44.77".

Opschrift

"OORLOG
1914 - 1918
STE MARIA-AUDENHOVE
AAN ZYNE HELDEN VOOR
GOD EN VADERLAND GESNEUVELD
[Zesentwintig namen]
OVERLEDENE OPGE╦ISCHTEN
[Vier namen]"

Beschrijving van het monument

Tijdens het Vredefeest op 5 september 1919 stelde men tijdens de kerkdienst "voor de lijkbaar (...) de prachtige lijst met de beeltenis der zes-en-twintig roemrijke helden". Er werd ook een gedenksteen opgericht: "hunne namen staan met gouden letters gebeiteld in den steen die in de kerk werd geplaatst". We vinden dit gedenkteken links achterin de kerk. Het bestaat uit een monumentale gekruisigde Christus met aan weerszijden een arduinen plaat waar, op zwart gepolijste achtergrond, in vergulde letters de namen van drieŰntwintig gesneuvelden in volgorde van hun overlijdensdatum chronologisch werden gebeiteld, met vermelding van hun naam en voornaam, overlijdensplaats en -jaar. Als laatsten staan Gustaaf VAN DEN BOSSCHE en Xaveer VAN DER STICHELEN, met de vermelding "ć onbekend". In extremis werd ook de naam van Emiel GOEMAN, die in 1919 stierf, toegevoegd. De heldenlijst wordt afgesloten met de opgeŰisten Achiel SCHIETECATTE, Henri VERMEEREN, Alfons VANDERSTRAETEN en Joseph MACHTELINCKX. De gedenksteen werd ontworpen door BIRMAN uit Ninove (Bron [12])

Zie namen gebeiteld op het monument
 
Foto: Ignace VAN DER KELEN (Bron [139])Bron: Patrick MESTDAGH (Forum Eerste Wereldoorlog)