OOST-VLAANDEREN

SINT-GORIKS-OUDENHOVE

Oorlogsmonument
 

 

 


Ligging: Gemeentelijk kerkhof, Kruiswaterplein.

GPS-coördinaten: 50°51'09.64", +3°47'10.09"

Opschriften

Voorkant

"AVV / VVK

HULDE AAN ONZE HELDEN

[Vijf namen, niet alfabetisch gerangschikt, met vermelding van overlijdensdatum]

DIE VIELEN VOOR GOD
EN VADERLAND.

RUST IN VREDE"

Linkerkant

"[Namen oudstrijders 1914-1918; aantal onbekend, geen foto beschikbaar]"

Rechterkant

"40 - 45

[Twee namen van oorlogsslachtoffers, naar overlijdensdatum gerangschikt; zesentwintig namen van oudstrijders, naar overlijdensdatum gerangschikt]"

Achterkant

"[vervolg oudtstrijders 40-45: vijfenveertig namen, naar overlijdensdatum gerangschikt]]"

Beschrijving

Voorin het stemmige, ommuurde kerkhof van Sint-Goriks-Oudenhove staat een hardstenen monument. Het is bekroond met een Grieks kruis waarin de IJzerboodschap AVV-VVK werd gegrift. Daaronder werd, in boogvorm, de inscriptie "Hulde aan onze Helden" aangebracht. De namen van vijf gesneuvelden en hun overlijdensdatum staan boven een weinig kunstzinnige figuratieve partij. Deze stelt een engel voor die met de linkerhand naar de hemel wijst, terwijl hij kijkt naar een aan zijn voeten liggende gesneuvelde en hem met zijn rechterhand een lauwerkrans aanbiedt. Daaronder vinden we de teksten: "Die vielen voor God en Vaderland" en “Rust in Vrede".

Op de flanken van het monument werden zwartmarmeren plaatjes geschroefd waarop links de namen van de overleden oud-strijders 14/18 en rechts die van 40/45. Deze laatste worden voorafgegaan door plaatjes voor de gesneuvelde Roger DE SUTTER en de in het concentratiekamp omgekomen Achiel DE PESSEMIER. Wegens plaatsgebrek worden de plaatjes sinds 1988 ook op de achterzijde van het monument bevestigd. De gedenksteen werd op zondag 10 juli 1921 "om 15 ure (zomeruur)" onthuld en ingewijd. Bij die gelegenheid werd ook een gedenkprentje uitgegeven met de beeltenis van de vijf gesneuvelden.

In dezelfde gemeente werd op 13 februari 1921 een vredesboom geplant "op de groote plaats".

Voor een omstandige beschrijving van de geschiedenis van het monument, zie "Oorlogsmonumenten te Zottegem"

Inhuldiging: 10 juli 1921.

Zie namen op het monument
 

 

Bron [499]Foto: Danny LAMARCQ, cultureel attaché, Stad Zottegem