OOST-VLAANDEREN

Gemeente OPHASSELT

Bidprent voor de militaire slachtoffers van W.O. I
 

 

 


Ligging: Privécollectie.

Opschriften

Voorkant
"TOT ROEMVOL AANDENKEN
AAN DE
GESNEUVELDE SOLDATEN
VAN OPHASSELT
1914 - 1918

[Zes namen, niet alfabetisch gerangschikt, met vermelding van het regiment]"

Achterkant
Zie scan hieronder

Zie namen op het document