OOST-VLAANDEREN

OPBRAKEL

Memento voor de overleden opgeŽisten van WO I
 

 

 


Bron : Geschied- en Heemkundige Kring Triverius ( Brakel - Lierde - Horebeke ).

Opschriften

"WERELDOORLOG
1914 - 1919

ZALIGE GEDACHTENIS
DER
OVERLEDEN WERKLOOZEN
VAN OPBRAKEL
DIE GEDURENDE DEN OORLOG VAN 1914-1918
DOOR DUITSCHE MISHANDELINGEN EN WREEDHEDEN ZOO
JAMMERLIJK IN BALLINGSCHAP HET LEVEN
HEBBEN VERLOREN

[Zes namen, chronologisch naar overlijdensdatum gerangschikt, met foto's]

DE OVERLEDEN OPGEEISCHTEN
VAN OPBRAKEL."

Zie namen op het document