OOST-VLAANDEREN

OPBRAKEL

Memento voor de slachtoffers van WO II
 

 

 


Bron : Geschied- en Heemkundige Kring Triverius ( Brakel - Lierde - Horebeke ).

Opschriften

"[Drie foto's]"

"WEES ONZE DAPPERE SOLDATEN INDACHTIG
IN UWE GEBEDEN

ZALIG AANDENKEN
VAN WEGE DE
OUDSTRIJDERS VAN DEN OORLOG 1940-1945
AAN HUN BETREURDE WAPENBROEDERS
TER GELEGENHEID VAN DEN 1N HERDENKINGSDAG
VAN HET EINDE
DER OORLOGEN 1914-1918 EN 1940-1945.

[Drie namen, chronologisch naar overlijdensdatum gerangschikt, met vermelding van geboorte plaats en -datum, grad en regiment, overlijdensplaats en -datum]

HEER, GEEF HUN DE EEUWIGE RUST !
DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE ! AMEN !
MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID ! (100 d. afl.).
OPBRAKEL, DEN 11N NOVEMBER 1945."

Zie namen op het document
 

 

De beelden downloaden voor vergroting