OOST-VLAANDEREN

Gemeente NAZARETH

Bidprent voor de slachtoffers van W.O. I
 

 

 


Ligging: Erfgoedank Leie - Schelde (Bron [454]).

Opschriften

"VOOR GOD, KONING EN VADERLAND !
1914 - 1918
TOT ROEMVOL AANDENKEN
AAN DE
GESNEUVELDE SOLDATEN
EN
OVERLEDENE OPGEňISCHTEN
VAN NAZARETH:

[Tweeentwintig namen van militairen, alfabetisch gerangschikt, met vermelding van overlijdensplaats en -datum]

[Vijf namen van opgeŽisten, alfabetisch gerangschikt, met vermelding van overlijdensplaats en -datum]

[Vijfentwintig foto's, 21 van militairen, 4 van opgeŽisten]

[Zie ook scans onderaan]"

Zie namen op het bidprentje
 


Erfgoedank Leie - Schelde (Bron [454])