OOST-VLAANDEREN

MUNTE

Gedenkplaten voor 1) de militaire en burgerlijke slachtoffers van
beide wereldoorlogen en 2) een soldaat milicien omgekomen in Congo
 

 

 


Ligging: Munteplein, op gevel van sint-Bonifatiuskerk.

GPS-co÷rdinaten: +50░56'42.6", 3░44'40.3"

Beschrijving

De grote gedenkplaten links en rechts van het portaal van de kerk herdenken de burgerlijke slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De kleine gedenkplaat rechts van het portaal van de kerk herdenkt een soldaat milicien omgekomen in Congo bij een vliegtuigcrash.

Opschriften

Gedenkplaat links van het portaal van de kerk

"VADERLANDSCH LYDEN
GEEFT EEUWIG VERBLYDEN

1914-1918
[Zes namen, niet alfabetisch gerangschikt]

1940-1945
[Vijf namen, niet alfabetisch gerangschikt]

R. I. P."

Gedenkplaat rechts van het portaal van de kerk

"HUN NAAM ZAL VAN GESLACHT TOT
GESLACHT VOORTLEVEN.
LECLES XXIX 13

1914-1918
[Vijf namen, niet alfabetisch gerangschikt]

1940-1945
[Twee namen, niet alfabetisch gerangschikt]

WEERSTAND
[Een naam]

WY STIERVEN VOOR RECHT EN VRYHEID

R. I. P."

Kleine Gedenkplaat rechts van het portaal van de kerk

"[Een naam, met vermelding van geboorteplaats en -datum en overlijdensplaats en -datum]"

Zie namen op de gedenkplaten
 Bronnen [25], [183], [390]

Oude postkaarten (zonder datum)