OOST-VLAANDEREN

MULLEM

Ereperk met monument
 

 

 


Ligging: Kerkhof rond de Sint-Hilariuskerk te Mullem, Mullemstraat.

GPS-coördinaten: +50°53'46.4", +3°36'11.3"

Beschrijving

Het oorlogsmonument op het kerkhof te Mullem herdenkt de militaire en de burgerlijke slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Het ereperk bevat zeven graven van oud-strijders, waarvan twee zijn onleesbaar.

Opschriften op het monument

"R.I.P.
AANDENKEN
AAN ONZE
OORLOGSSLACHTOFFERS
1914 – 1918
1940 – 1945"

Zie namen op de graven (Er staan geen namen op het monument)
 Bron [499] (mei 2020)