OOST-VLAANDEREN

MERELBEKE


Aandenken aan negen burgerlijke slachtoffers
van het gezin VAN DEN ABBEELE - ROELANDT
 

 

 


Ligging: Beeldbank van de stad Merelbeke.

Opschriften

Bidprent
"ZALIG AANDENKEN AAN DEN HEER
OMER VAN DEN ABBEELE
DIRIGENT-STATIONSCHEF TE MERELBEKE
GEBOREN TE OUDEGEM DEN 18 MEI 1888, EN AAN ZIJNE
ECHTGENOOTE MEVROUW
ALMA VAN DEN ABBEELE - ROELANDT
GEBOREN TE LEDE DEN 31 MAART 1896, SAMEN MET HUN
ZEVEN KINDEREN UIT HET LEVEN GERUKT TE MERELBEKE
OP 2N PAASCHDAG, 10 APRIL 1944."

"TOT GEDACHTENIS VAN
YOLANDE (1925), JACQUELINE (1926),
MARITA (1928), WILLY (1929),
GODELIEVE (1931), GILBERTE (1932) EN
PAUL (1934) VAN DEN ABBEELE"

Overlijdensbericht
"MIJNHEER
OMER VAN DEN ABBEELE,
DIRIGENT STATIONCHEF TE MEIRELBEKE, VEREERD MET VERSCHILLENDE NATIONALE EERETEEKENS,
MEVROUW OMER VAN DEN ABBEELE
GEBOREN ALMA ROELANDT,
HUNNE KINDEREN : YOLANDE, JACQUELINE, MARITA, WILLY,
GODELIEVE, GILBERTE EN PAUL,
RESPECTIEVELIJK GEBOREN DEN 18 MEI 1888 ; 31 MAART 1896 ; 16 NOVEMBER 1925 ; 24 NOVEMBER 1926;
29 MAART 1928 ; 23 OKTOBER 1929 ; 6 APRIL 1931 ; 6 JULI 1932 ; 12 JANUARI 1934 ;
SCHIELIJK OVERLEDEN TE MEIRELBEKE, DOOR HET BOMBARDEMENT, OP TWEEDEN PAASCHDAG 1944."

Zie ook scans hieronder.

Bijkomende informatie over deze slachtoffers
 Het beeld downloaden voor vergroting