OOST-VLAANDEREN

LOTENHULLE

Bidprent voor de slachtoffers van W.O. I
 

 

 


Ligging: Privécollectie.

Opschriften

"[Drieentwintig namen, met foto's voor eenentwintig slachtoffers]

TER ROEMRIJKE GEDACHTENIS
ONZER BETREURDE SOLDATEN & DORPGENOOTEN
GEVALLEN TIJDENS DEN OORLOG 1914-1918

SOLDATEN BIJ HET BELGISCH LEGER,
[Twaalf namen naar overlijdensdatum gerangschikt]

BURGERS,
[Acht namen naar overlijdensdatum gerangschikt]

SOLDATEN BIJ 'T AMERIKAANSCH LEGER,
[Drie namen, niet alfabetisch gerangschikt]

[Zie ook scans onderaan]"

Zie namen op het document
 

De beelden downloaden voor vergroting