OOST-VLAANDEREN

Gemeente KLUIZEN

Oorlogsgedenkteken
 

 

 


Situering: Aan de gevel van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk, links van het ingangsportaal, Toekomststraat.

GPS-co÷rdinaten: +51░09'18.7", +3░43'58.8"

Opschriften

Standbeeld
"1914   AAN ONZE / HELDEN   1918

GESNEUVELDEN
[Dertien namen, chronologisch gerangschikt, met vermelding van overlijdensdatum]

BURGERLIJKE SLACHTOFFERS
[Twee namen, niet alfabetisch gerangschikt]"

Gedenkplaat links
"1940 - 1945
AAN ONZE
HELDEN
GESNEUVELDEN
[Twee namen, alfbetisch gerangschikt, met vermelding van overlijdensdatum]"

Gedenkplaat rechts
"1940 - 1945
AAN ONZE
BURGERLIJKE SLACHTOFFERS
[Vier namen, alfbetisch gerangschikt, met vermelding van overlijdensdatum]"

Beschrijving

De voet van de arduinen sokkel vermeldt de namen van de gesneuvelden en de burgerlijke slachtoffers. Centraal staan twee soldaten in brons met vlag en wapens, neerkijkend op de namen van de slachtoffers. De gedenkplaat wordt bekroond door een treurende engel, gevat in een rondboognis (Bron [231]).

Zie namen gebeiteld op het monument
 
Bron [25]

Foto's: Rudy VANDE VOORDE (April 2014)

Oude postkaarten (zonder datum)