OOST-VLAANDEREN

KLUIZEN

Memento voor de militaire slachtoffers van W.O I
 

 

 


Ligging: Privéverzameling.

Opschriften

" 'T VOLK VAN CLUYSEN
AAN ZYNE HELDEN

[Dertien namen, met foto's, niet alfabetisch gerangschikt, met vermelding van overlijdensplaats en -datum]"

Zie namen vermeld op het memento