OOST-VLAANDEREN

Gemeente HANSBEKE

Oorlogsmonument aan gevel van de kerk
 

 

 


Situering: Aan de gevel van de Sint-Petrus en Pauluskerk, hoek Hansbekedorp en Kerkakkerstraat.

GPS-coördinaten: +51°04'28.96", +3°32'06.98".

Opschriften

"1914 - 1918
HANSBEKE
AAN HARE
GESNEUVELDE STRIJDERS
[Zeven namen, chronologisch gerangschikt naar overlijdensdatum, met één uitzondering]
EN AAN HARE
ELF GEDOODE
BURGERS"

"1940 - 1945
HANSBEKE
AAN HAAR GESNEUVELDE STRIJDER
[Één naam, met overlijdensdatum]
BURGERLIJKE SLACHTOFFERS
[Twee namen, alfabetisch gerangschikt, met vermelding van overlijdensplaats en -datum]"

"HERDENKING
BEVRIJDING GROOT NEVELE
1944 - 1994"

Zie namen gebeiteld op het monument
 Bron [25]

Foto's genomen in augustus 2012 door Andre DE CLERCQ