OOST-VLAANDEREN

DEURLE

Oorlogsmonument en graf WO II op het kerkhof
 

 

 


Ligging: Voor de Sint-Aldegondiskerk, Dorpsstraat.

GPS-coördinaten: +51°00'22.5", +3°36'15.0"

Opschriften

Oorlogsmonument
"[Drie namen, alfabetisch gerangschikt, met vermelding van regiment voor de twee militaire slachtoffers]

1914
ZIJ VIELEN VOOR U
1918

BID VOOR HEN"

Beschrijving

Het oorlogsmonument van Deurle is opgedragen aan de twee Deurlese militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden en aan het burgerlijke slachtoffer dat te betreuren viel.

Het oorlogsgedenkteken kwam er op verzoek van de Oudstrijdersbond van Deurle en werd bekostigd met giften van de Deurlese bevolking. Het monument moet tot stand zijn gekomen rond 1923, want op 5 november 1923 verleende de gemeenteraad de grondvergunning voor het gedenkteken. Het kreeg een plaats op het kerkhof rond de parochiale Sint-Aldegondiskerk en staat dichtbij de hoofdingang van de kerk.

Beeldhouwer Antoon VAN PARYS werd belast met de realisatie van dit monument. Het gedenkteken heeft hier een dubbele functie, want oorlogsvrijwilliger Alfons BLOMME is in het perk onder het oorlogsmonument begraven. Waar de twee andere Deurlese slachtoffers wiens namen ook op het monument vermeld zijn werden begraven is niet gekend. Door de bijzetting van militair Alfons BLOMME onder het gedenkteken mag men in dit geval spreken over een oorlogsmonument annex grafmonument. Het bestaat uit een monumentale stèle in blauwe hardsteen op een bakstenen sokkel met daarvoor een massieve grafsteen, eveneens in blauwe hardsteen. Deze liggende steen werd na W.O. II bij het oorlogsmonument gevoegd. De namen van de militaire slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn erin gehakt samen met enkele gestileerde margrieten. De symbolen en de namen op de arduinen steen zijn wel bijna volledig vervaagd.

De stèle trekt echter het meest de aandacht. Centraal daarin zijn de namen van de drie oorlogsslachtoffers van Deurle uit W.O. I gebeiteld. Onder hun namen staat te lezen "Zy vielen voor U bid voor hen". Daartussen is "1914-1918" gekapt. De twee jaartallen zijn niet naast elkaar heeft aangebracht, maar schuin onder elkaar. De stèle heeft een rotsvorm en bestaat uit twee gebikte delen met daartussen een glad bewerkt stuk. In de ruwe bovenkant van de stèle is een kruis onder een zadeldak gehakt, omringd door papavers. De rotsvorm kan een verwijzing zijn naar Christus en de Kerk. Het symboliseert de Christelijke vastberadenheid. De papaver is het symbool van de eeuwigdurende slaap. In het gladde middenstuk van de stèle staan de namen van de drie gesneuvelden, eveneens omringd door papavers. Dit oorlogsgedenkteken doet wederom sterk denken aan een funerair monument (Bron [454]).

Beeldhouwer: Antoon VAN PARYS.

Op het kerkhof bevindt zich ook het graf van VAN DEN BROECKE Alfons, slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog

Opschriften

"BID VOOR DE ZIEL VAN
ALFONS
VAN DEN BROECKE
ECHT. ALIDA
VAN HUFFEL
10-11-1893
EN VRESELIJK OM
HET LEVEN GEBRACHT
DOOR DE DUITSERS
DEN 5-9-1944"

Zie namen op het het monument en het graf
 Bronnen [212] (oktober 2020), [390], [454]Bron [390]