OOST-VLAANDEREN

Gemeente DEINZE

Memento voor de politieke gevangenen gestorven in de folterkampen (W.O. II)
 

 

 


Situering: Private collectie.

Opschriften op het document

"VANWEGE HET STADSBESTUUR VAN DEINZE
IS OP 11 NOVEMBER 1945 TER DEKANALE
O. L. VROUWKERK EEN SOLEMNEELE
DIENST GECELEBREERD VOOR DE GESNEU-
VELDEN VAN BEIDE OORLOGEN, EN TER
BIJZONDERE INTENTIE VAN ONZE DIEPBE-
TREURDE POLITIEKE GEVANGENEN,
GESTORVEN IN DE FOLTERKAMPEN VAN
DUITSCHLAND

IK HEB DEN GOEDEN STRIJD GESTREDEN. (ST. PAULUS)

VROOM AANDENKEN
[Zeven namen, met vermelding van geboorteplaats en -datum, zowel overlijdensplaat en -datum, zover bekend]"

Zie namen vermeld op het document