OOST-VLAANDEREN

ADEGEM

Gedenkteken voor de Karabiniers gesneuveld tijdens de 18-daagse veldtocht
Monument aux Carabiniers tombés pendant la Campagne des 18 jours
 

 

 


Ligging - Localisation : Kom, dichtbij Raverschootbrug, tegenover restaurant "In 't Stadhuis van Raverschoot". Kom, à proximité immédiate du pont Raverschootbrug, en face du restaurant "In 't Stadhuis van Raverschoot".

GPS-coördinaten - Coordonnées GPS:  +51°11'24.5", +3°31'34.0"

Opschriften - Inscriptions

Linkerplaat

"GESNEUVELDE "CARABINIERS"
18-DAAGSE VELDTOCHT 1940

[Drieentwintig namen, eerst gerangschikt naar rang en vervolgens alfabetisch in de rang, met vermelding van rang - Vingt-trois noms classés d'abord par grade puis par ordre alphabétique dans le grade, avec mention du grade]"

Vertaling - Traduction : Aux Carabiniers tombés au Champ d'Honneur pendant la Campagne des 18 jours en 1940.

Middenplaat

"[Kenteken van de Karabiniers - Insigne des carabiniers]
1940 - 1945

DE UITZONDERLIJKE WIJZE VAN
DIENEN VAN DE VERSCHILLENDE
REGIMENTEN CARABINIERS
DWINGT ALLE EERBIED AF."

Vertaling - Traduction : La manière exceptionnelle de servir des différents régiments de Carabiniers s'impose au respect de tous.

Rechterplaat

"GESNEUVELDE "CARABINIERS"
18-DAAGSE VELDTOCHT 1940

[Tweeentwintig namen, alfabetisch gerangschikt, met vermelding van rang - Vingt-deux noms, classés par ordre alphabétique, avec mention du grade]

EN OOK ZIJ DIE GESTORVEN ZIJN
AAN DE GEVOLGEN VAN DE STRIJD"

Vertaling - Traduction : Aux Carabiniers tombés au Champ d'Honneur pendant la Campagne des 18 jours en 1940 / et aussi à ceux qui sont morts des suites de cette campagne.

Bijkomende informatie - Informations complémentaires

Hugo NOTTEBOOM, "Adegemse Oorlogsmonumenten", uit tijdschrift "Appeltjes van het Meetjesland" gepubliceerd door het Historisch Genootschap van het Meetjesland (Bron [658].

Zie namen op het gedenkteken - Voir les noms sur le monument
 Bron - Source [212] (april 2014 - avril 2014)