OOST-VLAANDEREN

ADEGEM

Oorlogsmonument op de gemeentelijke begraafplaats
 

 

 


Ligging: Gemeentelijke begraafplaats.

GPS-co÷rdinaten : +51░12'08.3", +3░28'54.7"

Beschrijving

Het oorlogsmonument op de begraafplaats te Adegem herdenkt de militaire en de burgerlijke slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

Opschriften

Voorkant

"HULDE AAN DE GESNEUVELDEN
EN ALLEN DIE GESTORVEN ZIJN AAN DE GEVOLGEN VAN DE STRIJD"

Achterkant

"HULDE AAN DE GESNEUVELDEN
ZIJ STIERVEN VOOR HUN VADERLAND

1914 - 1918
[Zeventien namen, chronologisch gerangschikt naar overlijdensdatum, met vermelding van overlijdensdatum]

AVV - VVK

1940 - 1945

[Drie namen, alfabetisch gerangschikt]
OVERLEDEN ALS WEGGEVOERDEN

[Drie namen, niet alfabetisch gerangschikt]
BURGERLIJKE SLACHTOFFERS

[Een naam]
OVERLEDEN ALS GEMOBILISEERD SOLDAAT"

Kleine gedenkplaat

"1914 - 1918 [Wapen van BelgiŰ] 2014 - 2018

DANKBARE HERINNERING AAN HEN
DIE IN DE EERSTE WERELDOORLOG GEVALLEN ZIJN
VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE,

VANWEGE VICE-EERSTE MINISTER EN
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING PIETER DE CREM
"

Inhuldiging : 12 juli 2004 (Na een eucharistieviering in de Sint Adrianuskerk werd op het kerkhof het nieuwe monument ter ere van de oorlogsslachtoffers uit beide wereldoorlogen officieel ingehuldigd).

Bijkomende informatie

Het oorspronkelijke oorlogsmonument werd ingewerkt in de kerkhofmuur (zie oude postkaarten hieronder). De namen van de oorlogsslachtoffers  stonden in de kerkhofmuur gegrift. Engelenbeelden gaven deze gedenkstenen een prachtig uitzicht.

Dit monument was erg beschadigd bij het afbreken van de oude kerkmuur en de engelenbeelden waren zelfs bijna definitief verloren.

Schepen Boudewijn DE SCHEPPER zorgde er echter voor dat wat er nog van het monument overbleef uiteindelijk verplaatst werd naar de nieuwe locatie op het kerkhof. De engelen zijn helaas wel definitief beschadigd (de armen zijn verdwenen)...

Hugo NOTTEBOOM, "Adegemse Oorlogsmonumenten", uit tijdschrift "Appeltjes van het Meetjesland" gepubliceerd door het Historisch Genootschap van het Meetjesland (Bron [658].

Zie namen op het monument
 

Bron [185]

Bron [202] (augustus 2015)


Het verdwenen monument voor de oorlogsslachtoffers

Foto : ca 1920 - 1928
De kerktoren en het dak van de kerk zijn beschadigd door inslagen van obussen, maar
het Heilge Hartbeeld (opgericht in augustus 1929) is nog niet aanwezigFoto : Jaren 1960/1970

Oorspronkelijk gedenkteken (de beelden downloaden voor vergroting) (Bron: Geert DE BAETS)