OOST-VLAANDEREN

ADEGEM

Belgisch militair ereperk - Carré militaire belge
 

 

 


Ligging - Localisation: Gemeentelijke begraafplaats. Cimetière communal.

GPS-coördinaten - Coordonnées GPS: +51°12'08.3", +3°28'54.7"

Beschrijving - Description

Zesendertig Belgische militairen en weggevoerden rusten op deze begraafplaats. Achttien sneuvelden in W.O. I, achttien in W.O. 2. Trente-six militaires et déportés belges reposent dans ce cimetières. Dix-huit sont morts en 1914-1918, dix-huit en 1940-1945.

Bijkomende informatie - Informations complémentaires

Hugo NOTTEBOOM, "Adegemse Oorlogsmonumenten", uit tijdschrift "Appeltjes van het Meetjesland" gepubliceerd door het Historisch Genootschap van het Meetjesland (Bron [658].

Zie namen op de graven - Voir les noms sur les tombes
 Bron - Source [202] (augustus 2015 - août 2015)

De oorspronkelijke graven van de Belgische gesneuvelden op het kerkhof van Adegemdorp (Bron [475])