OOST-VLAANDEREN

ADEGEM

Gedenkplaten W.O. I en W.O. II aan de gevel van de Sint-Adrianuskerk
 

 

 


Ligging: Gevel van de Sint-Adrianuskerk.

GPS-coördinaten : +51°12'11.0", +3°29'09.8"

Beschrijving

Deze gedenkplaten herdenken de militaire en de burgerlijke slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

Opschriften

Linker gedenkplaat

"HULDE AAN
DE GESNEUVELDEN
1914 - 1918

[Zeventien namen, chronologisch gerangschikt naar overlijdensdatum, met vermelding van overlijdensdatum]

ZIJ STIERVEN VOOR HUN VADERLAND"

Rechter gedenkplaat

"HULDE AAN
DE GESNEUVELDEN
1940 - 1945

AVV - VVK

[Drie namen, alfabetisch gerangschikt]
OVERLEDEN ALS WEGGEVOERDEN

[Drie namen, niet alfabetisch gerangschikt]
BURGERLIJKE SLACHTOFFERS

[Een naam]
OVERLEDEN ALS GEMOBILISEERD
SOLDAAT"

Kleine gedenkplaat

"1914 - 1918 [Wapen van België] 2014 - 2018

DANKBARE HERINNERING AAN HEN
DIE IN DE EERSTE WERELDOORLOG GEVALLEN ZIJN
VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE,

VANWEGE VICE-EERSTE MINISTER EN
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING PIETER DE CREM
"

Bijkomende informatie - Informations complémentaires

Hugo NOTTEBOOM, "Adegemse Oorlogsmonumenten", uit tijdschrift "Appeltjes van het Meetjesland" gepubliceerd door het Historisch Genootschap van het Meetjesland (Bron [658].

Zie namen op de gedenkplaten
 

Bron [25]Oude postkaart (zonder datum)