OOST-VLAANDEREN

ADEGEM

Gedenkplaat voor de militaire slachtoffers van W.O. I en
 twee rouwborden ("obiits") voor slachtoffers van W.O. II

 

 

 


Ligging: Binnen de Sint-Adrianuskerk.

GPS-coördinaten: +51°12'11.0", +3°29'09.8"

Opschriften

Gedenkplaat

"D.O.M.
HULDE AAN ONZE HELDEN
1914 - 1918

ADEGEM

[Zestien namen, chronologisch gerangschikt naar overlijdensdatum]"

Rouwborden ("Obiits")

"OBIIT [is gestorven]
[Wapenschild van de familie DE HEMRICOURT DE GRUNNE]
26 MAII
FORTITUDO MEA DEUS [God is mijn kracht]"

"OBIIT [Hij stierf]
[Wapenschild van de familie LAGASSE DE LOCHT]
26-V-1940
FIDES ET DILECTIO [Geloof en liefde]
NATUS [Geboren]
28-X-1913"

Bijkomende informatie - Informations complémentaires

Hugo NOTTEBOOM, "Adegemse Oorlogsmonumenten", uit tijdschrift "Appeltjes van het Meetjesland" gepubliceerd door het Historisch Genootschap van het Meetjesland (Bron [658].

Wat zijn "obiits" ?

"Obiit" betekent letterlijk "is gestorven". Een "obiit" is een zwartgeverfd, meestal ruitvormig houten, bord met naam, titel en wapenschild van een prominente overledene met vermelding van de sterfdatum, soms ook van de geboortedatum. De twee rouwborden die we terugvindent in de kerk van Adegem, hadden eertijds een plaats aan de muur achteraan in de kerk. We haalden ze uit de vergetenheid en één kreeg een passende opknapbeurt met bescherming tegen houtkever. De rouwborden herinneren aan twee personen die beiden sneuvelden te Adegem op 26 mai 1940: Graf Eugène DE HEMRICOURT DE GRUNNE en Ridder Charles L. G. LAGASSE DE LOCHT (Bron: Informatiebord in de kerk).

Zie namen op de gedenkplaat en de obiits
 Bronnen : [25], [139], Open Churches

Oude postkaarten (zonder datum)