OOST-VLAANDEREN

Stad AALST (ALOST)

Bidprent voor zes terechtgestelde verzetsleden van W.O. II
 

 

 


Situering: Privécollectie.

Opschriften

"B.V.L.
DE DOOD WAS VOOR AL DEZE HELDEN,
DE VERLOSSING VAN ZÓÓVEEL ELLEND,
ALS LEDEN VAN 'T BEVRIJDINGSLEGER,
HEBBEN ZIJ 'T BITTERSTE LEED GEKEND.
J.M.D.S

TER NAGEDACHTENIS VAN
[Zes namen, alfabetisch gerangschikt]

TERECHT GESTELD EN VERASCHT VOOR HUN VADERLAND
TE GÖRDEN-BRANDENBURG (DUITSCHLAND)
EN PLECHTIG TER AARDE BESTELD TE AALST OP 11 DECEMBER 1945

HULDEBLIJK VANWEGE GROEP RITA."

"[Zes namen, alfabetisch gerangschikt, met vermelding van geboorte- en overlijdensdatum, en overlijdensplaats]

DIERBARE DOODEN...
[Voor gedicht, zie scan beneden]"

Zie namen van deze gesneuvelden