LIMBURG

Gemeente SLUIZEN (SLUSE)

Oorlogsmonument WO I

 

 

 


Ligging: Achter de Sint-Servatiuskerk, Viséweg.

GPS-coördinaten: +50°45'57.36", +5°31'51.33"

Opschriften

Voorkant
"PRO PATRIA
AAN ONZE HELDEN
GEVALLEN OP HET VELD VAN EER

[Twee namen, met vermelding van overlijdensdatum]

1914  HULDE DER GEMEENTE  1918"

Gedenkplaten op de sokkel
"DE OUD STRIJDERS
AAN HUNNE GESNEUVELDE
WAPENBROEDERS"

"LES ANCIENS COMBATTANTS
À LEURS FRÈRES D'ARMES
TOMBÉS POUR LA PATRIE"

Linkerkant
"À NOS COMBATTANTS
[Tien namen, niet alfabetisch gerangschikt]

BESPIEDINGSDIENST - ESPIONNAGE
[Twee namen, alfabetisch gerangschikt]"

Rechterkant
"AAN ONZE STRIJDERS
[Zestien namen, niet alfabetisch gerangschikt]"

Zie namen op het monument
 

 

Bron [202] (april 2014)

Oude postkaarten (zonder datum)