LIMBURG - LIÈGE

Gemeente MOELINGEN
Commune de MOULAND


Gedenkteken voor de strijders van 1914 - 1918
Monument en hommage aux combattants de 1914 - 1918

 

 


Situering - Localisation: Kerkplein, langs de Dorpstraat. Place de l'Eglise, le long de la rue du Village.

GPS-coördinaten - Coordonnées GPS: +50°45'25.05", +5°42'37.47".

Opschriften op het monument - Inscriptions sur le monument

Voorkant - Face avant
"HULDE
VAN
MOELINGEN
AAN ZIJNE
STRIJDERS
1914-1918"

Linkerkant - Face droite
"[Achttien namen, alfabetisch gerangschikt,, behalve de eerste drie. Dix-huit noms, classés par ordre alphabétique, sauf les trois premiers]"

Achterkant - Face arrière
"HOMMAGE
DE
MOULAND
À SES
COMBATTANTS
1914-1918"

Sur la plaque au pied de la face arrière
"11-11-1968
50E ANRE DE L'ARMISTICE
HOMMAGE
AUX MORTS ET SURVIVANTS
DE LA GUERRE
14 - 18"

Rechterkant - Face gauche
"[Achttien namen, alfabetisch gerangschikt,, behalve de eerste vier. Dix-huit noms, classés par ordre alphabétique, sauf les quatre premiers]"

Opmerking - Remarque:

Tijdens de twee Wereldoorlogen (1914-1918 en 1940-1945) was dit gemeente deel van provincie Luik. In 1962 werd Moelingen van arrondissement Waremme (provincie Luik) naar Tongeren (provincie Limburg) overgebracht (wet van 08/11/1962).

Lors des deux guerres mondiales (1914-1918 et 1940-1945), cette commune faisait partie de la Province de Liège; En 1962 : transfert d’Arrondissement de Waremme (province de Liège) vers Tongeren (province de Limbourg) par la loi du 08/11/1962.

Zie namen gebeiteld op het monument - Voir les noms mentionnés sur le monument
 

 

Foto's genomen in oktober 2012 door Alain LOUSBERG
Photos prises en octobre 2012 par Alain LOUSBERG

Cartes postales anciennes (non datées)