LIMBURG

Gemeente MEMBRUGGEN

Gedenkteken W.O. I

 

 

 


Situering: Kruising Dorpsstraat/Zagerijstraat.

GPS-coördinaten: +50°48'59.4", +5°31'57.5"

Opschriften

Voorkant
"1914 - 1918
HULDE AAN ONZE
GESNEUVELDEN
[Drie namen, niet alfabetisch gerangschikt]

MEMBRUGGEN AAN
HARE HELDEN"

Linkerkant
"OUDSTRIJDERS
[Elf namen, alfabetisch gerangschikt, met één uitzondering]"

Rechterkant
"OUDSTRIJDERS
[Twaalf namen, alfabetisch gerangschikt]"

 Uitvoering: Warzee (Tongeren) (gesigneerd)

Zie namen gebeiteld op het gedenkteken
 

 Bronnen [201] (Oktober 2013) en [202] (April 2014)